Krom Cevherleşmeleri

Akademik Unvan:Dr. Öğr. Üyesi
İsim/ Soyisim:Hüseyin SENDİR
Birim:Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm :Jeoloji Mühendisliği
Telefon:0222 2393750-(3507) 
E-Mesaj Adresi:hsendir@ogu.edu.tr sendirh@gmail.com
Akademik İlgi/Çalışma Alanları:Maden Yatakları, Endüstriyel Hammaddeler, Jeokimya, Mineraloji-Petrografi, Maden Arama Jeolojisi
----------------------------------------------------------------------------

Système d'Information des Chercheurs

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

5 avril 2024

Ramazan Bayramı'nın Önemi | İlahiyat Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Arı