Krom Cevherleşmeleri

Akademik Unvan:Dr. Öğr. Üyesi
İsim/ Soyisim:Hüseyin SENDİR
Birim:Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm :Jeoloji Mühendisliği
Telefon:0222 2393750-(3507) 
E-Mesaj Adresi:hsendir@ogu.edu.tr sendirh@gmail.com
Akademik İlgi/Çalışma Alanları:Maden Yatakları, Endüstriyel Hammaddeler, Jeokimya, Mineraloji-Petrografi, Maden Arama Jeolojisi
----------------------------------------------------------------------------

Araştırmacı Bilgi Sistemi

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

31 Ocak 2023

İHA'ların Kullanım Alanları | Öğr. Gör. Dr. Tamer Savaş