4/B Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Publish Date: 28 March 2023 - Tuesday

 

                657 SAYILI KANUN’UN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI

 

13.02.2023 tarihli ve 32103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerine Sözleşmeli Personel (4/B) alınacağına dair ilanımız gereği başvuran adaylardan, bilgi ve belgeleri eksiksiz olanlar ve ilan edilen kadro koşulunu sağlayanlar 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre sıralanmış olup ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve ilan edilen pozisyon sayısının dört katı yedek listesi aşağıda yer almaktadır.

Asil adayların aşağıdaki belirtilen belgeleri doldurarak/hazırlayarak belgelerle birlikte en geç 07/04/2023 tarihi Cuma günü mesai bitimi (saat 17.00’a) kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaatı gerekmektedir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen asil adaylar hakkından feragat etmiş kabul edilecektir.     

Asil listedeki adayların evrak teslim tarihleri içerisinde başvuruya gelmemesi halinde, çağrılacak yedek adaylar üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.

Başvuru işlemlerini süresinde yapmış olan adayların arşiv araştırması tamamlandıktan sonra atamaları yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Evrak Teslim Tarihi: 28.03.2023-07.04.2023

  

Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

-  4 adet vesikalık fotoğraf

-  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

-  Yerleşim yeri belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı. )

-  Diplomanın aslı ve fotokopisi (aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.)

-  Eczacı pozisyonuna yerleşen aday için tescilli eczacı diploması, aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.

-  Mal bildirim beyannamesi (boş form Kurumumuzca verilecektir.)

-  Sigortalı hizmet dökümü  (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)  

- Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu (Görevini devamlı yapmasında engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmadığını belirtilmeli.)

 

 

PROGRAMCI POZİSYONUNA BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN BİLGİLENDİRME :

 

133 nitelik kodlu programcı pozisyonuna başvuru yapan adaylar 04.04.2023 tarihinde Rektörlük binası 1. kat toplantı salonunda saat 10.00’da yazılı ve saat 14.00’da sözlü sınava alınacaklardır.

 

-101 mühendis

-102 eczacı

-103 psikolog

-104 biyolog

-105 hemşire

-106 hemşire

-107 röntgen teknisyeni

-108 sağlık teknikeri

-109 tekniker

-110 tekniker

-111 tekniker

-112 teknisyen(erkek)

-113 teknisyen(erkek)

-114 teknisyen(erkek)

-115 teknisyen(erkek)

-116 büro personeli

-117 büro personeli

-118 büro personeli

-119 büro personeli

-120 büro personeli

-121 koruma ve güvenlik görevlisi(erkek)

-124 koruma ve güvenlik görevlisi(kadın)

-128 destek personeli(aşçı)

-129 destek personeli(aşçı)

-130 destek personeli(hasta bakımı ve temizliği)

-131 destek personeli(temizlik)

-133 programcı

 

 


ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 May 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak