Page 9 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

9
Haber
Üniversitemiz ile Eskişehir Halk Sağlığı
Müdürlüğü arasında, Eskişehir’de sığın-
macı ve mevsimlik tarım işçisi olarak
bulunan kadın ve kız çocukları için Üni-
versitemiz bünyesinde kurulacak Kadın
Sağlığı Dayanışma Merkezi’nde ortak ça-
lışmalar yürütülmesi konusunda işbirliği
protokolü imzalandı.
Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen
imza töreninde protokole Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ve Eski-
şehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir De-
mirel imza koydu. İmza töreninde Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu,
proje yürütücüleri Rektör Danışmanı
Doç. Dr. Figen Çalışkan, Doç. Dr. İnci
Parlaktuna ve Nermin Kurt ile Eskişehir
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Yavuz Se-
lim Küçük ve Şube Müdürü Kazım Kart-
kaya da hazır bulundu.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan
Gönen, üniversitelerin toplumun bütün
kurumlarıyla işbirliği yapması ve topluma
fayda sağlayan çalışmaların merkezinde
olması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin
dünyada en fazla misafir kabul eden ül-
kelerden biri olduğunu ve Eskişehir’de de
pek çok sığınmacının bulunduğunu ifade
eden Prof. Dr. Hasan Gönen, Birleşmiş
Milletler Nüfus Fonu tarafından finansal
olarak desteklenecek bu önemli proje için
sağlık personeli desteğini Eskişehir Halk
Sağlığı Müdürlüğü’nden alacaklarını be-
lirterek, Eskişehir Halk Sağlığı Müdür-
lüğü’ne ve projeye emeği geçen herkese
teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
İlhami Ünlüoğlu da bu işbirliğinin bölge
için örnek bir çalışma olduğunu kaydede-
rek tarafları tebrik etti.
Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ka-
dir Demirel ise kurum olarak 1. basamak
tedavi hizmetleri ve koruyucu sağlık hiz-
metleri sunduklarını hatırlatarak, zor du-
rumdaki sığınmacı ve mevsimlik tarım
işçisi kadınların güçlendirilmesiyle ilgili
bir projede yer almaktan memnuniyet
duyduklarını söyledi. Protokol töreni,
imzaların atılması ve başka çalışmalarda
da işbirliğinin sürmesi temennisinin dile
getirilmesiyle sona erdi.
Üniversitemiz ile Halk Sağlığı Müdürlüğü Arsında
Yürütülecek Çalışmalara İlişkin Protokol İmzalandı