Page 6 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

6
Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (TÖMER)’nin
23 Ocak-10 Şubat 2017 tarihleri arasında
düzenlediği “Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Sertifika Programı”nı başarıyla
tamamlayan 119 kursiyere sertifikaları tö-
renle verildi. Törene Üniversitemiz Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Alparslan Birdane ve
Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu da katıldı.
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen
törenin açılışında konuşan TÖMER Mü-
dürü Prof. Dr. Ferruh Ağca, yurt dışından
gelen öğrencilere Türkçe öğretmenin yanı
sıra sertifika programları düzenlemenin de
TÖMER‘in görevleri arasında yer aldığını
belirtirken, böyle bir eğitim programını ilk
kez düzenlediklerini ifade etti. Toplam 119
kursiyere 50 saati teorik ve 25 saati uygula-
malı olmak üzere toplam 75 saatlik eğitim
verildiğini belirten Prof. Dr. Ferruh Ağca;
kursiyerlerin heyecan, ilgi ve gayretlerinin
kendilerini umutlandırdığını, bu neden-
le ESOGÜ TÖMER olarak ileride benzer
kursları yeniden açmak istediklerini söy-
ledi. Programın açılmasına verdikleri des-
tek için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Hasan Gönen ile Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. İlhami Ünlüoğlu ve Prof. Dr. Alparslan
Birdane’ye teşekkür eden Prof. Dr. Ferruh
Ağca; programın hazırlanması, tanıtımı ve
aksamadan yürütülmesindeki çabaların-
dan dolayı TÖMER Müdür Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Adem Koç ve Yrd. Doç. Dr.
Ersin Karademir ile eğitim kadrosuna da
teşekkür etti. Prof. Dr. Ferruh Ağca sözle-
rini tüm kursiyerleri kutlayıp, alanlarında
başarılar dileyerek tamamladı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğ-
lu, uluslararasılaşan dünyada TÖMER’in
kendileri için bir başlangıç noktası oldu-
ğunu belirtirken, dünyanın en çok konu-
şulan dilleri arasında yer alan Türkçe’nin
yaygınlaştırılmasında TÖMER’in çaba-
larının taşıdığı öneme değindi. Osman-
lı Devleti’nin kurulduğu, Osman Bey’in
adına hutbe okutulmuş olan ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda çok önemli
bir yeri olan Eskişehir’de böyle bir eğitimin
yapılmasının çok anlamlı olduğunu da
vurgulayan Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, eği-
tim programının düzenlenmesine emeği
geçen herkese teşekkür ederek ve kursiyer-
leri kutlayarak sözlerini tamamladı. Açılış
konuşmalarının ardından 6 kursiyere diğer
kursiyerleri de temsilen sertifikaları tak-
dim edildi. Etkinlik kokteyl ile sona erdi.
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika
Programı”nı Tamamlayanlar Sertifikalarını Aldı
Haber