Page 5 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

5
Üniversitemiz
Kadın
Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ES-
KAM)’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenlediği etkinlik, Kongre
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Etkinliğin açılışında konuşan ESKAM
Müdürü Doç. Dr. Hülyam Kurt, Dünya
Kadınlar Günü’nün dünyanın her yerin-
de kadınların anıldığı ve sorunlarının
tartışıldığı bir gün olduğunu kaydetti.
Kadınların toplum içinde ilerlemesinin
sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir top-
lumu inşa etmenin tek yolu olduğunu be-
lirten Doç. Dr. Hülyam Kurt, kadınların
eğitim, istihdam, siyaset, hukuk ve diğer
alanlarda eşit haklara sahip olmaları-
nın bu açıdan önemli olduğunu söyledi.
Kadına karşı ayrımcılık ve şiddetin ön-
lenmesi yönündeki çalışmaların gerekli-
liğine de dikkat çeken Doç. Dr. Hülyam
Kurt, daha güçlü bir Türkiye için kadın-
ların yetiştirdiği nesillere ihtiyacımız
olduğunu ifade etti. Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü de
kadınlarımıza kazandırdığı haklardan
dolayı şükranla anan Doç. Dr. Hülyam
Kurt, Üniversitemiz Rektörlüğü başta
olmak üzere etkinliğin düzenlenmesine
destek veren herkese teşekkür ederek ko-
nuşmasını tamamladı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan
Gönen, son yıllarda bilimsel araştırma
yapan kadın akademisyen sayısında ar-
tış olduğunu belirterek, kendisinin bunu
önemli bulduğunu çünkü toplumun ya-
rısını oluşturan kadınlarımız çalışmadı-
ğında mükemmele ve dolayısıyla Mustafa
Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği mua-
sır medeniyet seviyesine ulaşmamızın
mümkün olamayacağını ifade etti. Bugün
ülkemizin çevresinin ateş çemberi oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Hasan Gönen,
böyle bir ortamda yürütülen bağımsız,
başı dik ve alnı açık Türkiye mücadele-
sinde kadınlarımızın da desteğine ihtiyaç
olduğunu söyledi. Bugün gelinen nokta-
da kadınlarımızın ekonomik haklar ve
özlük hakları açısından yaşadıkları
mağduriyetlerin geride kaldığını düşün-
düğünü belirten Prof. Dr. Hasan Gönen,
tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü kutlayarak sözlerini tamamladı.
Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fa-
kültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Met-
calfe’nin verdiği “Jinekolojik Kanser ve
Meme Kanseri” konulu bilinçlendirme
konferansı gerçekleşti. Etkinlik ESOGÜ
Halkbilim Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi (HAMER) ekibinin sunduğu “Ka-
dının Adı Var” temalı müzik dinletisiyle
sona erdi.
5
Haber
ESKAM’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği