Page 59 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

59
Haber
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan
Gönen, üniversite olarak geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da Eskişehir’deki
Turuncu
Etkinliklere
ev
sahipliği
yaparak, “kadına şiddete hayır” demek
ve konuyla ilgili farkındalığı artırmak
için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini
söyledi. Günümüzde toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin toplumumuzun ve hatta
tüm
dünya
toplumlarının
başlıca
sorunlarından biri olduğunu belirten
Prof. Dr. Hasan Gönen, kadınların
erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmamaları
ve uğradıkları adaletsizliklerin, insanlığın
refah seviyesinin artması önünde büyük
bir engel teşkil ettiğini kaydetti. Prof. Dr.
Hasan Gönen bu nedenle devletimizin
konuya hassasiyetle eğilerek toplumsal
cinsiyet eşitliğini sağlayıcı adımlar attığını
dile getirdi. Prof. Dr. Hasan Gönen
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Betül Sayan Kaya’nın dile getirdiği gibi,
kadınlarımızın başta eğitim ve istihdam
olmak üzere, toplumsal hayatın her
alanında güçlü bir şekilde yer almalarını
sağlamanın öncelikli hedef olduğunu
belirtti.
Üniversitelerin,Yükseköğretim Kurumları
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum
Belgesi’nde belirtildiği üzere, toplumsal
cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak hareket
ettiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan
Gönen, Üniversitemizin de bu doğrultuda
ESKAM’ın, öğrenci kulüplerinin ve
şehrimizde konuya duyarlı sivil toplum
kuruluşlarının
çalışmalarına
destek
verdiğini söyledi. Prof. Dr. Hasan
Gönen üç gün sürecek ESOGÜ Model
Birleşmiş Milletler etkinliğinin, tamamen
Üniversitemiz gençliğinin girişim, istek ve
çabasıyla organize edilmiş olmasının bir
eğitimciolarakkendisinigururlandırdığını
da sözlerine ekledi. Yeditepe Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi, İstanbul Özden
Cengiz Anadolu Lisesi, Gelişim Lisesi
ve Atayurt Lisesi’nin konuk edileceği
etkinliğe teşriflerinden dolayı Meksika’nın
Ankara Büyükelçiliği’nden Alejandra
Martinez’e, gençlere ve tüm katılımcılara
teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Prof.
Dr. Hasan Gönen konuşmasının ardından
Alejandra Martinez’e günün anısına
Üniversitemiz anı tabağını takdim etti.
Protokol konuşmaları ve anı tabağı
takdiminin ardından etkinliğe geçildi.
ESOGÜ MUN Genel Direktörü Burak
Akdoğan yaptığı konuşmada, Diplomasi
ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü’nü
tanıttı ve etkinlik programı hakkında
bilgiler verdi. Sonrasında kürsüye gelen
ESOGÜ MUN Akademik Direktörü
Aybüke Çalışkan ise Genel Sekreter
sıfatıyla oturumların resmi açılışını yaptı.
ESOGÜ Model Birleşmiş Milletler
Toplantısı Üniversitemiz İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü öğrencileri ile ülkemizde öğrenim
gören farklı ülkelerden öğrencileri
bir araya getirdi. MUN; üniversiteler,
eğitim kuruluşları ve dünyanın pek
çok akademik otoritesi tarafından
öğrenciler için en prestijli akademik
aktivitelerden birisi olarak kabul ediliyor.
Konferanslar sonucunda çıkan çözüm
önerileri BM’ye ulaştırılarak gençlerin
bu konudaki görüşleri karar alıcılara
bildiriliyor. Günümüzde BM tarafından
önerilen çözüm planlarının taslağının ve
ana hatlarının MUN konferanslarında
yazılmış olması konferansın etkisini
gösteriyor.