Page 58 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

58
Haber
Birleşmiş Milletler (BM)’in, 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma Günü’nde
başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne
kadar devam eden ve Üniversitemizin
ev
sahipliğini
yaptığı
“Turuncu
Etkinlikler” kapsamında, “Kadınlara ve
Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Sessiz
Kalmayın”
temasıyla
Üniversitemiz
Rektörlüğü’ne bağlı Diplomasi ve Model
Birleşmiş Milletler Kulübü tarafından
düzenlenen “ESOGÜ Model United
Nations (MUN)” - “ESOGÜ Model
Birleşmiş Milletler” toplantısı, 02-04
Aralık 2016 tarihleri arasında Kongre
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Toplantı açılışı öncesinde ESOGÜ Kadın
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ESKAM) tarafından tüm
davetlilere turuncu atkı dağıtıldı.
Toplantının açılışında konuşan Diplomasi
ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü
danışman öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
Onur Özçelik, geçen yılkinden daha iyi ve
kapsamlı bir organizasyona imza atarak
Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen’e verdikleri
sözü tuttuklarını belirtti. Yrd. Doç. Dr.
Ali Onur Özçelik toplantının bir eğitim
simülasyonu olduğunu ve öğrencilere
diplomasi, uluslararası ilişkiler ve BM’yi
öğretmeyi ayrıca eleştirel düşünme,
yazma, topluluğa hitap etme ve müzakere
gibi akademik becerileri kazandırmayı
amaçladığını söyledi. Toplantıya 33 farklı
etnik ve kültürel arka plandan katılımın
gerçekleştiğini ifade eden Yrd. Doç.
Dr. Ali Onur Özçelik, ayrıca 13 farklı
üniversiteden başvuru aldıklarını ve
gençlerin daha çok seslerini duyurmaları
gerektiğine inandıkları için Eskişehir ve
İstanbul’dan 30 lise öğrencisini de davet
ettiklerini söyledi. Düzenleme komitesi
olarak cinsiyet ve ırk eşitliğine dikkat
ederek 95 delege seçtiklerini belirten Yrd.
Doç. Dr. Ali Onur Özçelik, ESOGÜModel
Birleşmiş Milletler’in 3 gün boyunca
“Kadına Şiddet”, “Mülteci Kampları”
ve “Orta Doğu’daki IŞİD Tehdidi”
gündemleriyle toplanacağını ifade etti.
Meksika’nın Ankara Büyükelçiliği’nden
Büyükelçi’yi temsilen etkinliğe katılan
Misyon Şefi Yardımcısı Alejandra
Martinez, ülkesi Meksika’nın 1975
yılında BM’nin kadınlarla ilgili topladığı
ilk dünya konferansına ev sahipliği
yapmasından dolayı gurur duyduğunu
belirtti. Bununla birlikte Martinez,
Meksika’nın geçmişte bugüne göre çok
daha erkek egemen bir yapıya sahip
olduğunu ifade etti ve o dönemleri kendi
hayatından da örnekler vererek, yer yer
esprili bir dille anlattı. Söz konusu kültürel
yapıya rağmen ailesinin kendisini bir
erkeğe bağımlı yaşamaması için okutarak
iyi bir eğitim almasını sağladığını belirten
Alejandra Martinez, bu konuda özellikle
annesinin desteğini aldığını da sözlerine
ekledi. Özgür bir birey olarak yetişip,
özgür seçimler yapabilmenin önemini de
vurgulayan Alejandra Martinez, BM’nin
kadın konusuna özellikle eğildiğini
belirtti ve gençleri kadınlarla ilgili böyle
bir girişimde bulundukları için tebrik etti.
ESOGÜ Model Birleşmiş Milletler (MUN)
Toplantısı Gerçekleşti