Page 60 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

60
Haber
“Erişilebilirlik Açısından Engelli Bireylerin Yaşadığı
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Paneli Düzenlendi
Birleşmiş Milletler (BM)’in, 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma Günü’nde
başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne
kadar devam eden ve Üniversitemizin
ev
sahipliğini
yaptığı
“Turuncu
Etkinlikler”
kapsamında,
ESOGÜ
Engelli Öğrenci Birimi tarafından
düzenlenen “Erişilebilirlik Açısından
Engelli Bireylerin Yaşadığı Sorunlar ve
Çözüm Önerileri” konulu panel Kongre
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Etkinliğin başlangıcında ESOGÜ Kadın
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ESKAM) tarafından dağıtılan
turuncu atkılarla sahneye çıkan ESOGÜ
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
IEEE Öğrenci Kulübü üyeleri İstiklal
Marşımızı işaret diliyle okudu.
Etkinliğin açılış konuşmasını Fen
Edebiyat
Fakültesi
Karşılaştırmalı
Edebiyat Bölümü öğrencisi Eda Aslan
yaptı. Eda Aslan konuşmasında öğrenimi
süresince kendisine destek olan ESOGÜ
Engelli Öğrenci Birimi’ne, hocalarına ve
arkadaşlarına teşekkür etti.
Panelin
moderatörlüğünü
yapan
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. İlhami Ünlüoğlu konuşmasında,
engelli
vatandaşların
toplumun
ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti
ve devletin olduğu kadar sivil toplum
kuruluşlarının ve hepimizin engelli
bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmada
sorumluluğu bulunduğunu söyledi.
Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu başta engelli
katılımcılar olmak üzere panelin tüm
katılımcılarına teşekkür etti.
Panelin ilk konuşmacısı olan Damla
ÖzgereksinimlilerDerneğiGenelBaşkanı
Emel Kapanoğlu, engelli bir vatandaş
olması dolayısıyla geçmişte yaşadığı bazı
güçlükleri anlatırken, özellikle çevre
düzenlemelerindeki
yetersizliklerin
sıkıntılar meydana getirdiğini belirtti.
Bugün gelinen noktada önemli bir
mesafenin kat edildiğini ancak bunun
da yetersiz olduğunu belirten Emel
Kapanoğlu, derneklerinin yürüttüğü
çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi.
İkinci konuşmacı Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Planlama Şube
Müdürü İnşaat Mühendisi Aytaç
Ünverdi, Büyükşehir Belediyesi’nin
kentteki
engelli
vatandaşlar
için
yürüttüğü erişilebilirlik hizmetleri ile
ilgili bilgiler verdi.
Son konuşmacı Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi
BaşkanVekili Dr. Deniz ÇağlayanGümüş
ise yaptığı sunumda erişilebilirliğe bakış
açısı, engelli bireylerin yaşantılarındaki
erişilebilirlik
zinciri
ve
bunun
öneminden bahsetti. Dr. Deniz Çağlayan
Gümüş sunumunda erişilebilirlik ile
ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında
bilgiler de verdi. Etkinlik soru-cevap
bölümüyle sona erdi.