Page 57 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

57
Haber
Üniversitemiz Gençlerinden
Gençliğe Teröre Karşı Anlamlı Mesaj
Üniversitemiz Diplomasi ve Model Bir-
leşmiş Milletler Öğrenci Kulübü (Dip-
loMUN), üniversitemizin farklı fakül-
telerinde öğrenim gören öğrencilerin
katkılarıyla bir video hazırlayarak, 2017
yılı için “Terörsüz bir Dünya” diledi.
Terör ile ilgili küresel bir mesaj verme
fikrinden yola çıkan ESOGÜ DiploMUN
Kulübü Akademik Danışmanı, İİBF Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Onur Özçelik ile ku-
lüp başkanı Aybüke Çalışkan ve başkan
yardımcısı Burak Akdoğan geniş kitlele-
re ulaşmada en etkili iletişim aracı olan
medyayı kullanarak, bir video çekmeye
karar verdiler. Yönetmenliğini, kadına
yönelik şiddet üzerine çektiği kısa film-
le dikkat çeken, Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Cemal
Çıldır’ın, kurgusunu ise Ahmet Aydın’ın
yaptığı kamu spotunun çekimleri üniver-
sitemizde tamamlandı.
2016 yılında ülkemizin ve hatta dünyanın
en önemli sorunu haline gelen teröre kar-
şı seslerini yükselten gençler, mesajlarını
30 farklı dilde ve işaret dilinde verdiler.
Gençler yaşıtlarına verdikleri mesajda,
gerçekleştirmek istedikleri hayallere terö-
rün engel olmasına izin vermeyeceklerini,
tün insanlığa yönelik bir tehdit oluşturan
şiddet ve terörün çözüm olmadığını vur-
guladılar. “Gelecek biziz” diyen gençler,
terörün bir sonraki kurbanı olmayacakla-
rını söylediler.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan
Gönen de gençlerin böyle bir inisiyatif
almalarının çok kıymetli olduğunu belir-
terek, daha iyi ve daha güvenli bir gelecek
kurmak konusunda gençlere güvendikle-
rini belirtti. Prof. Dr. Hasan Gönen öncü
bir çalışma yaptıkları için ESOGÜ Diplo-
MUN Kulübü öğrencilerini tebrik etti.