Page 55 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

55
Haber
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Sana-
yi işbirliği kapsamında; Mühendislik-Mi-
marlık Fakültesi, TÜLOMSAŞ A.Ş., Eski-
şehir Sanayi Odası (ESO), Raylı Sistemler
Kümelenmesi Derneği (RSK), ESOGÜ
Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (ETTOM), İŞKUR Es-
kişehir İl Müdürlüğü ve Eskişehir Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi (ETGB) işbirliği ile
başlatılan “AR-GE Mühendisi Yetiştirme
Projesi”nde, eğitimlerini tamamlayan öğ-
rencilere sertifikaları Prof. Dr. Suat Mirza
Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle
verildi.
Tüm paydaşlar, destekleyen işletme yöne-
ticileri ve öğrencilerin katıldığı sertifika
töreni, Endüstri Mühendisliği Bölümü
öğrencisi Melis Türksever ile Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi
Süleyman Can’ın sertifika alan tüm öğren-
ciler adına yaptıkları konuşma ile başladı.
Aldıkları eğitim sayesinde çok çeşitli ko-
nularda bilgi sahibi olduklarını ve kendile-
rini geliştirdiklerini belirten Türksever ve
Can, projeye emeği geçen herkese teşekkür
ederken, ileride elde edecekleri başarılarla
hocalarını gururlandırmak istediklerini
ifade ettiler.
RSK Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık,
proje ile Eskişehir’in sanayi tarihine yeni
bir çivi çakıldığını belirtirken, eğitime ka-
tılan öğrencilerin burada öğrendikleriyle
Eskişehir ve ülkemiz sanayisine katkıda
bulunacaklarını ifade etti. Kenan Işık eği-
tim alan gençlerle teknoloji odaklı ürün ve
hizmet üretmek üzere birlikte çalışacakla-
rını söyledi. İŞKUR Eskişehir İl Müdürü
Hasan Yoldaş, böyle anlamlı bir çalışma-
nın parçası olmaktan kendisi ve kurumu
adına gurur duyduğunu söyledi. Hasan
Yoldaş Eskişehir’e faydalı olacak çalışmala-
rın bundan sonra da yanında olacaklarını
belirtti. TÜLOMSAŞ A.Ş. Genel Müdürü
Hayri Avcı, AR-GE Mühendisi Yetiştirme
Projesi’ne katılan gençlere seslenerek, Es-
kişehir’de Yüksek Hızlı Tren yapacaklarını
ve bunu yaparken de onlara ihtiyaçları ol-
duğunu belirtti ve TÜLOMSAŞ’ın her za-
man yanlarında olduğunu ifade etti. ESO
Başkanı Savaş Özaydemir, sertifika alan
mühendis adaylarını ileride çalıştıkları
yerlerde birer Ar-Ge müdürü olarak değil,
tezgah başında ve araştırma yaparken gör-
mek istediğini söyledi. Savaş Özaydemir
tüm gençlere başarı diledi.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan
Gönen, projeye katkıda bulunan tüm pay-
daşlar, eğitmenler ve sanayicilere teşekkür
ederken, Eskişehirli paydaşlarının bu gibi
projelere katkılarını artırmalarını umut
ettiğini belirtti. Önümüzdeki dönemde
Eskişehir’de bu ülkede yapılmamış olanı
gerçekleştirerek Yüksek Hızlı Tren’i hep
birlikte yapacaklarını ifade eden Prof. Dr.
Hasan Gönen, bu sayede üniversite-sanayi
işbirliğini ve yüksek teknoloji ürünlerinin
ihracatımızdaki payını artıracaklarını söy-
ledi. Prof. Dr. Hasan Gönen sertifika alan
öğrencileri de kutlayarak bundan sonraki
hayatlarında başarılar diledi. Konuşma-
ların ardından projeye emeği geçenlere
plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.
Tören öğrencilere sertifikalarının verilme-
siyle sona erdi.
AR-GE Mühendisi Yetiştirme Projesine Katılan
Öğrenciler Sertifikalarını Aldı