Page 54 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

54
Haber
Üniversitemiz
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde
“Prof. Dr. M. Rifat Bozkurt Mineraloji
Müzesi” açıldı. Açılış kapsamında, Dokuz
Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cahit Helvacı’nın konuşmacı
olarak katılımıyla düzenlenen “Bor
Madenlerinin
Oluşumu,
Ekonomik
Önemi ve Türkiye’yeKazandırdığı Stratejik
Üstünlük” adlı konferans gerçekleşti.
Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu’nda
gerçekleşen
konferansın
açılışında
konuşan Jeoloji Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kadir,
bölümlerinin çalışmalarını destekleyen
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Dekanlığı’na ve Jeoloji Mühendisleri
Odası’na teşekkür etti. Sonrasında kürsüye
gelen Prof. Dr. Cahit Helvacı, Türkiye’nin
mineraller açısından zengin topraklara
sahip bir ülke olduğunu belirtirken, bor
madeni açısından da zengin kaynaklara
sahip olduğumuzu söyledi. Ülkemizdeki
bazı mineral yataklarındaki oluşumlardan
ve mineral çeşitliliğinden bahseden Prof.
Dr.CahitHelvacı, bukaynaklaradahageniş
çerçeveden bakmanın gerekliliğine vurgu
yaparak, mineral havzalarındaki evrimin
gerçek anlamda anlaşılmasının gereğine
işaret etti. Ülkemizde bor madeninin
Kırka’nın da aralarında bulunduğu
Batı Anadolu‘daki çeşitli kaynaklardan
çıkarıldığını ve ülkemizin dünya bor
rezervlerinin yüzde 80’ine sahip olduğunu
belirten Prof. Dr. Cahit Helvacı; askeri ve
ticari uçaklar ve tank gövdelerinin yanı
sıra; tekstil, ısıya dayanıklı malzeme, cam
izolasyon, seramik, deterjan, tarımsal
gübre gibi pek çok alanda hafif ve
dayanıklı bor madeninin kullanıldığını
ifade etti ve bu madenin taşıdığı öneme
dikkat çekti. Ükemizde bor madeniyle
ilgili olarak işletme, zenginleştirme ve
pazarlama sorunları bulunduğunun da
altını çizen Prof. Dr. Cahit Helvacı, borun
Avrupa ve Amerika’ya ihraç edildiğini
söyledi. Konferans soru-cavap bölümüyle
sona erdi.
Konferansın ardından müze açılışına
geçildi.
Müze
açılışında
konuşan
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Selahattin Kadir, Prof. Dr. M.
Rifat Bozkurt’a 40-50 senesini vererek
topladığı örneklerle müzenin açılışına
sağladığı katkılardan dolayı teşekkür
etti. Müzede 450’nin üzerinde mineral
örneği bulunduğunu belirten Prof. Dr.
Selahattin Kadir, bunların arasında
derlenmiş ve arşivlenmiş kıymetli ve
yarı kıymetli taşların olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Selahattin Kadir Üniversitemiz
Rektörlüğü’ne de müzenin açılışına
verdiği destek için teşekkür etti. Müzeye
adı verilen Prof. Dr. M. Rifat Bozkurt da
müzede 54 yıldır topladığı örneklerin
sergileneceğini
belirtti
ve
Jeoloji
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na kendi
adının verildiği böyle bir müze açtığı için
teşekkür etti.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan
Gönen konuşmasında Prof. Dr. M. Rifat
Bozkurt’a çalışmalarından dolayı teşekkür
ederken, bilim insanlarının emekli olsalar
da çalışmalarına devam ettiklerini çünkü
bilim insanı olmanın bunu gerektirdiğini
söyledi. Prof. Dr. Hasan Gönen Prof.
Dr. M. Rifat Bozkurt’a sağlıklı ve
hayırlı ömürler dileyerek konuşmasını
tamamladı. Konuşmaların ardından müze
açılışı gerçekleşti.
Prof. Dr. M. Rifat Bozkurt Mineraloji Müzesi Açıldı