Page 52 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

52
Haber
Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Tem-
silciliği’nin düzenlemiş olduğu “Bey-
nin Tarihsel Gelişimi” konulu konfe-
rans Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Konferans, saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı ile başladı. Ardından, Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanı Vural Bü-
tün’ün “Beynin, birlik ve beraberlik,
sevgi ve aşkla gelişen bir organ oldu-
ğunu düşünüyorum. Bir beynin geli-
şime açık olmasında duyguların etkin
olduğunu düşünüyorum. Toplumun
yarınlara refah içinde çıkması ile in-
sanların birbirlerini önemsemesinin
doğru orantılı olduğu kanısındayım.”
diyerek, sözü FEF Öğrenci Temsilcisi
Fahri Yetiş’e bıraktı. Prof. Dr. Sinan
Canan’ın biyografisini okuyan Yetiş,
onu bir de kendi sözleriyle tanıttı:
“Bilgiye ve hikmete dair her öğren-
diğini anlatma takıntısından muzda-
rip, hikmet ve şahitlik peşinde nefes
alan, ehemmiyetli ve gurur verici bir
marifeti olmayan, zanları, hataları ve
kusurları ile insanlardan bir insan…”
Şu anda Üsküdar Üniversitesi Psiko-
loji Bölümü’nde profesör olan Sinan
Canan, ilk olarak insanı diğer canlı-
lardan ayıran beyin organını ele aldı
ve kim olduğumuzu anlattı. Ardın-
dan, “İnsan beyni ‘hayatta kalma do-
nanımı’dır. Beynimiz duygusal bağ-
lantı kuramadığı zaman öğrenemez.
Ne biliyorsanız ona göre yorumlarsı-
nız ama bazen küçücük bir detay öğ-
renirsiniz ve burnunuzun ucundaki
o kıvılcımı fark edersiniz.” diye ekle-
di. Stres, yeme alışkanlıkları, beynin
yapısı ve beynin gelişimi gibi birçok
noktaya değinen Canan, Albert Eins-
tein’ın şu sözlerini dile getirdi: “Eğer
çocuklarınızın zeki olmasını istiyor-
sanız onlara masal okuyun. Eğer on-
ların daha zeki olmalarını istiyorsa-
nız, onlara daha fazla masal okuyun.”
Canan son olarak “İçinizdeki çocuğu
yaşatın.” diye ekledi. Canan’ın sözleri-
nin ardından, FEF Dekanı Vural Bü-
tün Sinan Canan’a çiçek ve plaketini
takdim etti ve organizasyonun oluş-
turulmasında büyük emek gösteren
Dr. Kürşat Kartal’a da plaketini FEF
Öğrenci Temsilcisi Fahri Yetiş’in tak-
dim etmesinin ardından konferans
sona erdi.
Meltem Erçin
Beynin Tarihsel Gelişimi