Page 49 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

49
Haber
Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım
Kulübü’nün
düzenlemiş
old-
uğu “Bademlik Tasarım Festiva-
li 5N1MÜDAHALE” adlı etkinlik
Bademlik Kampüsü Atrium ve Der-
sliklerde gerçekleşti. 3 gün boyunca
devam eden etkinlikte dünya geneli
bir problem olan müdahale teması-
na dikkat çekildi. Konunun tasarım-
cılar gözünden nasıl ele alındığı 3
günün sonundaki projelerde ortaya
konuldu. Önceki senelerde olduğu
gibi kampüsle sınırlı kalmayan bu fes-
tival, Eskişehir geneline müdahale et-
meyi/müdahil olmayı amaçlıyor. Kent
ve kentsel müdahale çerçevesinde
gelişen etkinlikte Türkiye’nin birçok
şehrinden gelen Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi öğrencileri tema metinlerini
ve daha sonra projelerini atölyelerde
katılımcılarla paylaştılar. Etkinliğe
ilgi çok büyüktü.
Ezginur Narin
Bademlik Tasarım Festivali ‘‘5N1MÜDAHALE’’