Page 47 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

47
Haber
Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü koordinatörlüğünde bir sos-
yal sorumluluk projesi olarak düzenle-
nen ve gönüllü Üniversitemiz öğretim
elemanı ve öğrencileri tarafından yü-
rütülen, Eskişehir’deki Suriyeli ve Iraklı
mültecilere yönelik “Temel İlk Oku-
ma-Yazma Kursu”nu tamamlayanlara
sertifikaları Kongre ve Kültür Merkezi’n-
de düzenlenen törenle verildi.
30 kadın ve 30 erkek kursiyere serti-
fikalarının verildiği törenin açılışında
konuşan Proje Koordinatörü Üniversi-
temiz Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen
Çalışkan, geçen yıl Turuncu Etkinlikler
kampanyasına destek vermek üzere şeh-
rimize gelen mülteci kadınlarla birlikte
“Kadına karşı şiddete hayır!” ve “Savaşa
hayır!” dediklerini, bu yıl ise Eskişehir’de
yaşayan mülteci kızkardeşlerinin oku-
ma-yazma sertifika töreninde bir araya
geldiklerini söyledi. Doç. Dr. Figen Ça-
lışkan konuşmasını Doç. Dr. Hüseyin
Anılan ve Doç. Dr. Şengül Anagün baş-
ta olmak üzere kursun düzenlenmesine
emeği geçen herkese, kurs katılımcıla-
rına ve kendilerini yüreklendiren başta
Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen olmak
üzere tüm Üniversitemiz yöneticilerine
teşekkür ederek tamamladı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan
Gönen, ülkeler ve milletlerin bazen kara
günler yaşayabileceklerini belirtti ve
Türkiye olarak kardeşimiz, akrabamız
ve dostlarımıza kara günlerinde müm-
kün olduğunca el uzatmaya çalıştığımızı
ifade etti. Eskişehir Osmangazi Üniversi-
tesi’nin de bu doğrultuda üzerine düşeni
yapmaya çalıştığını dile getiren Prof. Dr.
Hasan Gönen, bundan sonra da kardeş-
lerine ellerini uzatmaya devam edecek-
lerini söyledi.
Konuşmaların ardından kursiyerlerle
kursun düzenlenmesine emeği geçen öğ-
retim elemanı ve öğrencilere sertifikaları
Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen tarafın-
dan verildi.
Temel İlk Okuma-Yazma Kursu’nu Tamamlayan
Suriyeli ve Iraklı Mültecilere Sertifikaları Törenle Verildi