Page 46 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

15 Temmuz darbe girişimi sırasında
darbeciler tarafından şehit edilen Foto
Muhabiri Mustafa Cambaz’ın eserlerin-
den oluşan “Türkiye Ulu Camileri” adlı
fotoğraf sergisi, 12-16 Aralık 2016 tarih-
leri arasında Prof. Dr. Fazıl Tekin Konfe-
rans Salonu fuaye alanında açıldı.
Üniversitemiz Tarih Bölümü, Üniversi-
temiz Tarih ve Gençlik Kulübü ve Ata-
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı işbir-
liğiyle gerçekleşen serginin açılışı önce-
sinde konuşan Tarih ve Gençlik Kulübü
Danışman Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Cezmi Karasu, ülkemizin acıların yaşan-
dığı zorlu zamanlardan geçtiğini belirte-
rek, açılan sergi ile al bayrağımız yere
düşmesin, ezanlar susmasın diye topra-
ğa düşen bir şehidimizi anmayı amaçla-
dıklarını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Cezmi
Karasu sergi açılışına gelen herkese te-
şekkür ederek konuşmasını tamamladı.
Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardım-
cısı Şaban Abak, aynı zamanda kitap ha-
line de getirilen “Türkiye Ulu Camileri”
fikrinin ortaya çıkışını kısaca anlatarak
konuşmasına başlarken, kitabın ve sergi-
nin Mustafa Cambaz’ın dört ay boyunca
tüm Türkiye’yi dolaşarak çektiği 10.000
fotoğraf içinden seçilenlerden derlendi-
ğini belirtti. Şaban Abak Üniversitemiz
Rektörlüğü’ne serginin açılış sürecinde-
ki yakın ilgisi için teşekkür etti.
Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr.
İlhami Ünlüoğlu, büyük bir emeğin
ürünü olan serginin merhum Mustafa
Cambaz’ın onlarca yıllık birikiminin
bir yansıması olduğunu ifade etti. Prof.
Dr. İlhami Ünlüoğlu serginin açılışına
sağladıkları katkılardan dolayı Tarih ve
Gençlik Kulübü ile Atatürk Kültür Mer-
kezi Başkanlığı’na teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı tarafından hazırla-
nan “Türkiye’nin Ulu Camileri” adlı kısa
filmin gösterimi yapıldı. Daha sonra çi-
çek ve hediye takdimleri gerçekleşti. Bu
bölümde kurumlar arası çiçek ve hediye
takdiminin ardından, Rektör Vekili Prof.
Dr. İlhami Ünlüoğlu ile Tarih ve Gençlik
Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Cezmi Karasu bir şehit annesi-
ne tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için
çiçek takdim ettiler. Sonrasında serginin
açılışı yapıldı.
Haber
46
15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz’ın Eserlerinden Oluşan
‘‘Türkiye Ulu Camileri’’ Fotoğraf Sergisi Büyük İlgi Gördü