Page 39 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

39
Haber
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turk-
MSIC tarafından düzenlenen “Tıpta Ka-
riyer Günleri” isimli etkinlik Prof. Dr.
Necla Özdemir Salonu’nda gerçekleşti.
Prof. Dr. Armağan İncesulu etkinliğe
katılan öğrencilere teşekkür ederek
konuşmasına başladı. Kariyerin plan-
lama yapmadan mümkün olamayaca-
ğından bahsetti. Çalışma hayatındaki
deneyimlerini öğrencilere aktaran İn-
cesulu, “Kariyer sonu olmayan bir yol.”
diyerek gelen soruları cevaplandırdı.
Ardından, Prof. Dr. Cengiz Korkmaz
kendi hayat hikayelerinden ve yaşadığı
zorlukları nasıl aştığından bahsetti. Öğ-
rencilerin sorularını yanıtlayan Kork-
maz, başarının olması için hedeflerin
olması gerektiğinden söz ederek yeri-
ni Prof. Dr. Koray Harmancı’ya bıraktı.
Harmancı, “Çalışma prensibi edinin ve
çok çalışın.” diyerek iş hayatıyla ilgili bir-
kaç tavsiye verdi. Prof. Dr. Koray Har-
mancı öğrencilerin yönelttiği soruları
samimi bir üslupla yanıtladı. Tıpta Kari-
yer Günleri, gelen konuklara üniveriste-
miz adına plaket takdimi ile son buldu.
Betül Karayel
Üniversitemiz IEEE Öğrenci Kulü-
bü’nün düzenlemiş olduğu “Mimar Si-
nan Günü” adlı konferans Prof. Dr. Suat
Mirza Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Saygı duruşu ve ardından İstiklal Mar-
şı’yla başlayan etkinlik ardından Prof. Dr.
Hasan Hüseyin Erkaya’nın yaptığı açılış
konuşmasıyla devam etti. Daha sonra
bir medeniyetin inşası olan Mimar Sinan
sunumuyla sözü alan Kerem Akkaşoğlu,
Mimar Sinan haftası nedeniyle düzen-
lemiş oldukları bu etkinlikte Mimar Si-
nan’ın nasıl bir eğitim aldığı, yapıtlarında
mühendisliğin yeri, Osmanlı’da mühen-
dislik ve mimarlık eğitimi nasıl gelişmiş-
tir gibi soruları bir belgesel eşliğinde sun-
du. Mimar Sinan Mühendisler Birliği’nin
de katkılarıyla mühendislere kendilerine
farkındalık oluşturup güzel bir kariyer
planlaması yapmaları gerektiği de ko-
nuşuldu. Yoğun ilgiyle karşılanan bu et-
kinliğin sonunda Mimar Sinan belgeseli
katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.
Ezginur Narin
IEEE Öğrenci Kolu Kulübü’nden
Anlamlı Mimar Sinan Günü Etkinliği
Tıpta Kariyer Günleri