Page 38 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

38
Haber
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğ-
renci konseyi tarafından Mehmet Akif
ERSOY ve İstiklal Marşını anma prog-
ramı, İlahiyat Fakültesi konferans salo-
nunda gerçekleştirildi. Programın açılış
konuşmasını öğrenci konseyi başkanı
Betül Yaşar; İstiklal Marşımızın 12 Mart
1921 tarihine istinaden yapıldığını ve
her zaman öğrenci odaklı çalıştıklarını,
okulumuzda kültür birikimli öğrenci-
ler yetişmesi için çalıştıklarını belirtti.
Ardından sözü şair ve yazar Prof.Dr.
Mustafa Özçelik’e bıraktı. Konuşması-
na ilk olarak yaşadığımız coğrafyanın
ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz
2016’daülkemizinyaşadığı olayınnekadar
derinolduğunuvurgulayarak başlayanÖz
çelik, Mehmet Akif ’in yaşadığı döne-
min ne kadar güç ve zorlu bir dönem
olduğundan söz ederken yaşadığımız
muazzam coğrafyanın her tarih sah-
nesinde çeşitli ülkelerin gözü olduğu-
nu Akif ’in de tam olarak bundan et-
kilendiğini aktardı. İstiklal marışımızı
kimsenin Mehmet Akif kadar iyi yaza-
mayacağını ve onun kadar bulunduğu
dönemi derin şekilde yansıtamayacağını
konuşmasına ekledi. ‘İstiklal marşımız
manevi yönden oldukça etkili olmuş-
tur. Korkma! diye başlayarak mille-
timize Kurtuluş mücadelesinde en
iyi morali sağlamıştır’ diyen Özçelik,
coğrafyamızın ne kadar önemli ol-
duğunu 15 Temmuz ile bunu günü-
müz gençlerinin de anlamış olduğu-
nu, ülkelerine sahip çıkmaları gerekti-
ğini söyleyerek programı sonlandırdı.
Aylin Karacakaya
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı