Page 37 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

37
Haber
Eskişehir Valiliği himayesinde Eskişehir
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (Es-
kişehir İŞKUR) tarafından düzenlenen “7.
Eskişehir İstihdam ve Kariyer Günleri”,
23-24 Mart 2017 tarihlerinde Üniversite-
miz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinliğin açılışında konuşan Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Yoldaş,
kurum olarak kaygılarının iş ve insan ol-
duğunu, bu nedenle böyle bir etkinlik
düzenlediklerini kaydetti. Hasan Yoldaş
etkinliğe katkıda bulunan tüm kurum ve
kuruluşlara teşekkür etti.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardım-
cısı Bekir Aktürk, kurum olarak sunduk-
ları hizmetler hakkında bilgiler verirken,
karşılaştıkları en ciddi sorunlardan bi-
rinin ‘iş beğenmeme’ olduğunu söyledi.
Kendilerine başvuran ve işe yönlendir-
dikleri kişilerin pek çoğunun işe ve hatta
mülakata dahi gitmediğini belirten Bekir
Aktürk, çalışanlardan sabırlı olmalarını ve
işlerine alışmaya çalışmalarını istedi. Et-
kinliğin düzenlenmesine emeği geçen tüm
kurum ve kuruluşlara şükranlarını sunan
Bekir Aktürk, “7. Eskişehir İstihdam ve
Kariyer Günleri”nin çalışma hayatına ve
Eskişehirlilere hayırlı olmasını dileyerek
sözlerini tamamladı.
Eskişehir Valisi Azmi Çelik, çalışma ha-
yatında da milli seferberlik ilan edildiğini
belirterek, etkinliğin hem iş hem de işçi
arayanlar açısından verimli geçeceğine
olan inancını dile getirdi. Azmi Çelik “7.
Eskişehir İstihdam ve Kariyer Günleri”-
nin iş arayanlar açısından sektörde ne tür
eleman arandığını görmek; işçi arayanlar
açısından ise çalışanların niteliğini gör-
mek bakımından önem taşıdığını ifade
etti. Vali Azmi Çelik işverenlerden yeni
eleman istihdam etmelerini isterken, iş
arayanlardan da kendilerini çalışacakları
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiş-
tirmelerini istedi. Eskişehir’deki işsizlik
oranının Türkiye ortalamasının altında
olduğunu ama konunun yine de kendile-
rini kaygılandırdığını belirten Azmi Çelik;
Eskişehir’de kamu, özel sektör, eğitim ku-
rumları, STK’lar ve çalışanlar olarak hep
birlikte bu sorunun üstesinden gelecekle-
rine olan inancını dile getirdi. Vali Azmi
Çelik “7. Eskişehir İstihdam ve Kariyer
Günleri”nin hayırlı olmasını dileyerek
sözlerini tamamladı.
“7. Eskişehir İstihdam ve Kariyer Günleri”
üniversite ve meslek liselerinden mezun
olmuş ve iş hayatına girmek isteyen genç-
ler ile nitelikli personel temin etmek iste-
yen işverenleri buluşturarak, işgücü arz ve
talebinin doğru eşleştirilmesini sağlamak
amacıyla düzenlendi. Katılan tüm firma-
lara ücretsiz stant hizmetinin sunulduğu
etkinliğe; Eskişehir Sanayi Odası bünye-
sinde 50 ve daha fazla çalışanla faaliyetle-
rine devam eden 30 firma, Eskişehir Tica-
ret Odası bünyesinde faaliyet gösteren 20
firma, 4 kamu kuruluşu ve 5 ortaöğretim
okulu katıldı.
7. Eskişehir İstihdam ve Kariyer Günleri’ne
Ev Sahipliği Yaptık