Page 36 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

36
Haber
Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada
olduğu gibi üniversitemiz bünyesinde
de anlamlı bir şekilde kutlandı. Açılış
konuşmasını Öğrenci Konseyi Başkanı
Betül Yaşar yaparken, değerli konuklara
ve öğrencilere hoşgeldiniz diyerek ko-
nuşmasına başlarken kadın ve kadın ol-
manın ne kadar güzel ve zor olduğunu
tarihimiz boyunca Türk kadının hep ön
saflarda yer aldığını, bu ve bundan sonra
ki Kadınlar Günü’nde hiç bir kadın cina-
yetinin, cinsiyet ayrımcılığının ve şidde-
tin olmamasını temmeni etti.Ardından
sözü ‘Siyasette Kadın’ ile Prof.Dr. Emine
Nur Günay’a bıraktı. Eskişehir milletve-
kili olan Günay, ilk olarak tüm kadınla-
rın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü gö-
nülden kutladığını ifade etti. Ardından
kendini tanıtarak konuşmasına başlayan
Günay TBMM’de sadece 80 kadın mil-
letvekilinin bulunduğunu ve bu sayının
artması için kadınların daha da çok ça-
lışması gerektiğini belirtti. Kadınların bir
gün dünyada ve ülkemizde hakettikleri
yere gelmeleri için bir çok insanın çalış-
tığını belirtti. Ek olarak kadın olmanın
sorumluluğunun ne kadar çok olduğunu
aktarırken Günay, kadın ve erkek için ha-
yatın bir paylaşım olduğunu ancak hiçbir
zaman da kadına karşı yapılan herhangi
bir şeye de sessiz kalmamamız gerektiği-
ni vurguladı. Ardından ‘‘İslamda Kadın’’
başlıklı bir konuşma yapan üniversitemiz
ilahiyat fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Fatma Asiye Şenut, dünyaya kadın olarak
gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.
Akademisyen bir kadın olmanın yanı
sıra anne olmaktan bahseden, kadın so-
rumluluklarının bir ölçütünün olmadı-
ğını dile getiren Şenut, kadınların kendi
ayakları üzerinde durmasına dikkat çekti
ve kadınların mutlu oldukları bir dünya-
yı görmek istediğini söyledi. Son konuş-
macı olarak ‘İş Hayatında Kadın’ ile Rey-
ya Yılmaz ise Anadolu Üniversitesi Moda
Tasarım bölümünü bitirdikten sonra İs-
tanbul Bilgi Üniversitesinde İngilizce İş-
letme üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.
İstanbul ve Bursa’da moda sektöründe
çalışan Reyya Yılmaz kendi markasını
oluşturmaya karar verdikten sonra KOS-
GEB’in kadın girişimciler için oluşturdu-
ğu destek ile kendine sıfırdan bir marka
oluşturmanın heyecanını ve zorluklarını
yaşadığı anlattı. Reyya Yılmaz, her kadı-
nın düşlerini projelendirmesi gerektiğini
sonucunda güzel işlerin ortaya çıktığını
aktarırken kadın dayanışmasının da böy-
le durumlarda yararını gördüğünü ekle-
di.Konuşmasının sonunda tüm içtenliği
ile Dünya Kadınlar gününü kutladı. Kon-
feransın sonunda katılımcılara hediyeler
takdim edildi.
Türkiye’de Kadın Olmak