Page 35 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

35
Üniversitemiz Hastanesi’ne Bağış Yapan
Hayırseverlere Plaket Verildi
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi’ne bağışta bulunarak özel
oda donanımına maddi katkı sağlayan ha-
yırseverlere Hastane Başhekimlik Toplan-
tı Salonu’nda düzenlenen törenle teşekkür
plaketi verildi.
Törende konuşan Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Hasan Gönen, hastaneye sağla-
dıkları katkılardan dolayı hayırseverlere
teşekkür ederken, bağışların hizmet kali-
tesi ve hasta memnuniyetinin artırılma-
sında büyük önem taşıdığını belirtti. Has-
tane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül
ise Eskişehir ve Türkiye’nin farklı illerin-
den gelen pek çok hastaya hizmet veren
ESOGÜ Hastanesi’nin daha iyi hizmet
sunabilmesine katkı yapan bağışların ve
bu konudaki duyarlılığın artarak devam
etmesi temennisinde bulundu.
Hastane özel oda donanımına maddi kat-
kı sağlayan hayırseverler Hamit Yüzügül-
lü, Gülsüm Kahya, Şahin Kahya, Macide
Ceylan, Abdülkadir Ceylan, Ayşe Kara-
casu, Ahmet Karacasu, Eylem Karacasu,
Metin Karacasu, Ayşe Dudu Yener, Seydi
Yener, Sema Yener, Aydın Yener, Sabiha
Sezer, Marshall Boya A.Ş., Eldem A.Ş., Ve-
dia Özçelik, Ali Özçelik, Şükriye Şaylısoy,
Bilim Madencilik ve İstanbul Altın Rafi-
nerisi A.Ş.’ye plaketleri; Rektör Prof. Dr.
Hasan Gönen, Başhekim Prof. Dr. Başar
Sırmagül, Tıp Fakültesi Dekan Yardım-
cıları Prof. Dr. Ali Arslantaş ile Prof. Dr.
Koray Harmancı, Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Yenilmez
ve Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak
tarafından takdim edildi. Törenin ardın-
dan, oda girişlerinde bağışçıların isimleri-
nin bulunduğu servis toplu halde gezildi.
Bağışçılar teşekkür panosuna bakarken
duygulu anlar yaşadı.
Haber
35