Page 34 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

34
2016 yılı dünya uyuşturucu raporuna
göre özellikle ergenlerde zararlı madde
kullanım oranları arttığı bildirildi. Genç-
ler arasında son yıllarda tercih edilen ve
ulaşılması kolay olan Bonzai Avusturya,
Estonya, Almanya, Finlandiya, Fransa,
Polonya, Rusya, İsveç, İsviçre, İngiltere,
KKTC’de yasaklanmıştır. Ülkemizde son
yıllarda daha ucuz olması nedeniyle Bon-
zai gençler arasında tercih edildiği ve ero-
inden 100 kat daha tehlikeli olduğu Yeşilay
Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman
tarafından bildirilmiştir. Uyuşturucu mad-
de kullanımına sebep olan birçok sorun
ve faktörler, Bonzai kullanımında da ge-
çerlidir. Ergenlik döneminde hassaslaşan
gençler başta olmak üzere, özellikle ailevi,
sosyal ve kişisel olarak sorun yaşayan 15-
30 yaş arasındaki bireyler uyuşturucu ta-
cirlerin ve aracılarının tercih ettiği Bonzai
risk grubunu oluşturur.
Dünyada Spice, Bonzai Citrus, K2, Jama-
ican, Scope, Smoke gibi isimlerle bilinen,
bazı kurutulmuş bitki yapraklarına emdi-
rilmesiyle sıvı ve toz şeklinde ambalajlanıp
sağlığa zararlı olmadığı algısı oluşturularak
piyasaya sürülen; Bonzai, esrara benzer et-
kilere neden olan ve metabolizmayı tama-
men tahrip eden uyuşturucu bir maddedir.
Bu sentetik kannabinoidler, hastalıkların
teşhis ve tedavisi amacıyla laboratuvarlar-
da geliştirilmiştir. Ancak, uyuşturucu ola-
rak pazarlanan bonzai ürünleri içindeki,
çok farklı miktar ve çeşitteki bu sentetik
maddeler, doğal esrar ve eroine göre çok
daha tehlikeli etkileriyle, beyin hücrelerin-
de kısa sürede hasara yol açar, şizofreniye
benzer bir durum ortaya çıkarır ve ani kalp
durmalarına neden olur.
Bonzainin doğal ve bitkisel bir ürün ola-
rak düşünülmesi, kimyasal içeriği ve tok-
sik etkileri ile ilgili bilgi sahibi olunmayışı
insanların Bonzai’yi denemelerinde etkili
olmaktadır. Solunum yoluyla (burundan
çekilerek) alındığında, akciğerler tarafın-
dan anında emilerek kana karışır. Beyin
gibi diğer organlara da yayılır ve etkileri
dakikalar içinde görülmeye başlar. Ağız-
dan alındığında ise, sindirim sistemi tara-
fından emilmekte ve karaciğerdeki meta-
bolik aktiviteye bağlı olarak etkileri daha
geç görülür.
Bonzai alındıktan sonra vücuttaki etki sü-
resi, içindeki etken maddelerin çeşidine
ve dozajlarına göre değişir ve saatlerce de
sürebilir. Özellikle Alkol ile birlikte kulla-
nıldığında halüsinasyonlar, panik ataklar,
kusmalar daha sık ve ağır olur. Ne yazık
ki, ölüm tribi (vücudundaki uyuşmalar-
dan dolayı felç olacak hissine kapılma,
bayılacak gibi olma, kalp kriziyle öleceğini
düşünmek gibi içinden çıkamadığı hallerle
çok yoğun bir korku ve sıkıntının yaşandı-
ğı, bir bakıma panik atak geçirme halidir)
denilen bir tür panik atak geçiren birçok
insan, yasadışı madde kullanımı nedeniy-
le Hastaneye gidememekte ve bu vakalar
ölümle sonuçlanabilmektedir.
Önemli bir ergen sağlığı sorunu olan mad-
de kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele
edilmelidir. Bu doğrultuda 1-7 Mart
Yeşilay haftasında Gençlik Danışma Biri-
mi özellikle gençleri tehdit eden bu zararlı
madde kullanımına dikkat çekmek için
“Madde Bağımlılığına HAYIR” “Hayatı
Seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum. Sağlıklı
Yaşama EVET” sloganlarıyla sağlıklı ya-
şam önerileri ve farkındalık aktiviteleri
yürütmektedir. Ayrıca Gençlik Danışma
Biriminde konuyla ilgili bireysel ve grup
danışmanlıkları vermektedir.
GEDAB Ergenlerde Madde Bağımlılığı İle İlgili
Bilgilendirmelerine Devam Ediyor
Haber