Page 31 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

31
Resmi ve özel temel eğitim ve orta-
öğretim kademelerindeki öğrencilere
milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel
değerlerimizin kazandırılması, akade-
misyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı
bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunma-
sı, öğretmenlerin mesleki ve akademik
gelişimlerine katkı verilmesi, fakülte öğ-
rencilerinin öğretmenlik uygulamalarına
katkı verilmesi, din eğitimi ve öğreti-
minde ortak aklın verilerinden yararla-
nılması amacıyla Üniversitemiz İlahiyat
Fakültesi ile Eskişehir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü
imzalandı. Protokole İlahiyat Fakültesi
adına Dekan Prof. Dr. Hüseyin Aydın,
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü adı-
na ise Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen
imza koydu.
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve
Araştırma Hastanesi ile Sosyal Güven-
lik Kurumu (SGK) arasında 2017 Yılı
Global Bütçeleme Anlaşması imzalandı.
Anlaşma öncesi Ankara’da gerçekleşen
mutabakat görüşmesine Üniversitemizi
temsilen Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen
ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sır-
magül katıldı.
İlahiyat Fakültesi İle Eskişehir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
ÜSGK İle 2017 Yılı Global Bütçeleme
Anlaşması İmzalandı
Haber