Page 32 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

32
Haber
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi De-
kanlığı’nın, 1992 yılında 25 Şubat’ı 26
Şubat’a bağlayan gece Azeri toprağı Ka-
rabağ’ın Hocalı kasabasında yaşanan
katliamda hayatlarını kaybedenleri an-
mak amacıyla düzenlediği “Hocalı Kat-
liamı’nın 25. Yılı Anısına Şiir Dinletisi
ve Konferans”, Eğitim Fakültesi Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan
Eğitim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi
Mehmet Tayyip Erdoğan; bireyleri top-
luluk, toplulukları ise millet yapanın
ortak acılar olduğunu belirtirken, Ka-
rabağ’ı unutmanın Arakan, Kosova gibi
başka coğrafyalarda da acılar yaşan-
masına sebep olacağını ifade etti. Tür-
kiye-Azerbaycan birlikteliğinin taşıdığı
öneme dikkat çeken Mehmet Tayyip
Erdoğan, Hocalı Katliamı’nın hiçbir za-
man unutulmayacağını belirtti ve etkin-
liğin düzenlenmesine destek veren her-
kese teşekkür etti. Açılış konuşmasının
ardından önce şiir dinletisi, ardından da
Hocalı Katliamı’nı anlatan sinevizyon
gösterisi gerçekleşti.
Etkinliğin son bölümünde Eskişehir
Azerbaycanlılar Derneği 2. Başkanı Si-
rac Yaguboğlu’nun konuşması yer aldı.
Karabağ’ın sadece Azerbaycan’ın değil
Türk’ün meselesi olduğunun altını çizen
Sirac Yaguboğlu, Hocalı’da yaşananların
ise bir katliam olmanın ötesinde soykı-
rım olduğunu ifade etti. İki yüz yıldır
Büyük Ermenistan’ın kurulması için
Azeri topraklarının Ermenilere veril-
diğini ve hem Çarlık hem de Sovyet
dönemlerinde Azeri Türklerinin soy-
kırımlara uğradığını dile getiren Sirac
Yaguboğlu, bu oyunun görülmesi gerek-
tiğini belirtti ve Hocalı gibi acıların bir
daha yaşanmaması için tüm Türk coğ-
rafyasında milli bilincin güçlenmesinin
gereğine işaret etti.
Üniversitemiz Hocalı Katliamı’nı Unutmadı