Page 29 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

Beyin Farkındalığı Haftası
2017 Etkinlikleri Gerçekleştirildi
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı ile
ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)’nin
lise öğrencilerine yönelik olarak düzen-
lediği “Beyin Farkındalığı Haftası 2017”
etkinlikleri Mart ayı içinde gerçekleşti.
ÇOGEM Müdürü ve Tıp Fakültesi Biyo-
fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ferhan Esen’in koordinatörlüğünde
düzenlenen Beyin Farkındalığı Haftası;
beynin fonksiyonları, beyin sağlığı, beyin
araştırmalarının yararları ve bu araştır-
malarda sağlanan ilerlemeler hakkında
toplumda farkındalık oluşturmak ve
mevcut farkındalığı daha da artırmayı
amaçlıyor.
07 Mart 2017 Salı günü düzenlenen labo-
ratuvar turları ile başlayan etkinlikler, 09
Mart 2017 Perşembe günü Prof. Dr. Nec-
la Özdemir Konferans Salonu’nda düzen-
lenen “Beyin Farkındalığı Sempozyumu”
ile devam etti. Sempozyumda lise öğren-
cileri; “Kuantum Fiziği ve Bilinç”, “Uy-
kusuzluk”, “Sağlık Hizmetlerinde Müzik
Uygulamaları: Nörolojik Müzik Tera-
pi”, “Stres Nöronlarımızı Nasıl Etkiler?”,
“Bonsai Zehirlenmeleri”, “Malnütrisyon
ve Beyin Sağlığı”, “Madde Bağımlılığı ve
Suistimali”, “Davranışın Nörofizyolojik
Temelleri”, “Çocuklarda Nörolojik Bo-
zukluklar Önlenebilir mi?”, “Çizimleriyle
Çocuğu Anlamak”, “Çocuklarda Baş Ağ-
rısı” ve “Epilepside İlk Yardım” konulu
konferansları takip etti.
Beyin Farkındalığı Haftası 2017 etkinlik-
leri 14 Mart 2017 Salı günü düzenlenen
“10. Beyin Bilgi Yarışması” ile tamamlan-
dı. Yarışmanın ödül töreni 17 Mart 2017
Cuma günü gerçekleşti.
Dünyamız ve Yaşam
Prof. Dr. Ferhan Esen
29