Page 28 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlı-
ğı ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğiti-
mi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(ÇOGEM)’nin birlikte düzenlediği Be-
yin Farkındalığı Haftası 2017 etkinlikle-
ri çerçevesinde 14 Mart 2017 tarihinde;
29 Biyoloji Öğretmeni gözetiminde, 25
liseden toplam 73 öğrencinin katılı-
mıyla düzenlenen 10. Beyin Bilgi Ya-
rışması’nda dereceye giren öğrencilere
ödülleri, Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans
Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.
Tören ÇOGEM Müdürü ve Tıp Fakül-
tesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ferhan Esen’in, hazır-
lık döneminden gerçekleşmesine kadar
tüm aşamalarıyla yarışmayı anlattığı su-
numuyla başladı. Beyin Bilgi Yarışma-
sı’nın temel amacının geleceğimiz olan
gençleri üniversite ortamıyla tanıştıra-
rak motivasyonlarını artırmak ve hayata
hazırlamak olduğunu belirten Prof. Dr.
Ferhan Esen, yarışmanın Türkiye’de tek
olma özelliğini koruduğunu ve dünya-
da 2017 yılında düzenlenen 155 yarış-
madan biri olduğunu söyledi. Prof. Dr.
Ferhan Esen yarışmaya destekleri için
Üniversitemiz Rektörlüğü, Tıp Fakültesi
Dekanlığı, Üniversitemiz Hastanesi Baş-
hekimliği ve tüm sponsor kuruluşlara ve
emeği geçen herkese teşekkür etti.
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr.
Ali Arslantaş, hekimliğin çok özel bir-
meslek olduğunu belirterek başarılı öğ-
rencilere seslendi ve onlardan hekimlik
mesleğini seçmelerini istedi. Prof. Dr.
Ali Arslantaş, yarışmanın düzenlenme-
sine verdikleri emekler için Tıp Fakülte-
si Biyofizik AnabilimDalı ÖğretimÜye-
leri Prof. Dr. Ferhan Esen ve Prof. Dr.
Hamza Esen’e özel olarak teşekkür etti.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve
Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Alparslan Birdane, 10. Beyin Bilgi Ya-
rışması’nın düzenlenmesinde çok cid-
di bir emek olduğunu belirterek, Prof.
Dr. Ferhan Esen’in şahsında emeği ge-
çen herkese Üniversitemiz Rektörlüğü
adına şükranlarını sundu. Bilginin çok
önemli bir güç olduğunu belirten Prof.
Dr. Alparslan Birdane, bilgiye erişme-
nin, sonra onun sahibi olmanın, sonra
geliştirme, işleme, bize ait hale getirme
ve faydalı kılmanın bir süreç olduğunu
kaydetti. Bilginin insanlar için olduğu
kadar devletler için de önemli olduğu-
nu belirten Prof. Dr. Alparslan Birdane,
bilgi eğer insanlığın yararına sunulabi-
liyorsa o gücün doğru istikamette kul-
lanılmış olacağını ancak ülkelerin onu
birbirlerini yok etmek için kullanması
durumundaysa bugün gelinen noktada
olduğu gibi kaosların ortaya çıkacağını
ifade etti. Prof. Dr. Alparslan Birdane
bizim medeniyetimizde bilgiye nerede
olursa olsun ulaşmanın, onu çoğaltma-
nın ve hem kendi ülkemizin ve milleti-
mizin hem de diğer insanların faydası-
na sunmanın olduğunu kaydetti. Beyin
Bilgi Yarışması aracılığıyla bilginin eğ-
lenceli hale geldiğini, insanların birbir-
leriyle tanıştığını, kaynaştığını ve ayrıca
Üniversitemizin tanıtımının yapıldığını,
bunun da çok önemli olduğunu belirten
Prof. Dr. Alparslan Birdane, lise öğren-
cilerinin böyle bilgi yarışmaları aracı-
lığıyla üniversite ile tanıştığını ve ken-
dilerine bir rol biçtiğini söyledi. Prof.
Dr. Alparslan Birdane konuşmasının
sonunda tüm katılımcı öğrencilere ve
öğretmenlerine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 10. Beyin Bilgi
Yarışması’nda ilk 5 dereceyi alan öğren-
cilere ödül ve teşekkür belgeleri verildi.
Daha sonra dereceye giren öğrencilerin
okullarının müdürleri ve biyoloji öğret-
melerine başarı belgeleri takdim edildi.
Tören, destek veren firmalar tarafından
dereceye giren öğrencilere hediyeleri-
nin dağıtılması ve sonrasında firmalara
teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona
erdi.
10. Beyin Bilgi Yarışması’nda
Ödüller Sahiplerini Buldu
Dünyamız ve Yaşam
Prof. Dr. Ferhan Esen
28