Page 25 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

25
Haber
en önemli unsurlar olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Adnan Konuk öğrencilere ses-
lenerek bugünden kendilerini iyi yetiş-
tirmelerinin kendilerinin olduğu kadar
ülkemizin geleceğine de çok önemli
katkılar sağlayacağını ifade etti. Prof.
Dr. Adnan Konuk üniversite olarak eği-
tim-öğretimde kaliteyi artırmayı, öğ-
renci yetiştirirken ülkemizin ihtiyaçları-
nı dikkate almayı, girişimci ve yenilikçi
mezunlar ve bilim insanları yetiştirmeyi
ve elde edilen bilimsel bilgiyi toplumsal
faydaya dönüştürmeyi hedeflediklerini
ifade etti. Ülkemizin iyi yetişmiş insan
gücü ile çok daha hızlı gelişerek atılım-
lar yapacağına olan inancını dile getiren
Prof. Dr. Adnan Konuk, emeği geçen
herkese teşekkür etti ve etkinliğin başa-
rılı geçmesini diledi.
Açılış oturumu Sarar Giyim Sanayi Pro-
tokol Müdürü Alaattin Çoban’ın iş ha-
yatına giriş ve yükseliş hikayesini anla-
tarak, tecrübelerini gençlerle paylaştığı
bölümle sona erdi. 12. Akademi-EM’de
iki gün boyunca öğrenciler ünlü firma-
lardan üst düzey yöneticilerin katıldığı
seminerler aracılığıyla mesleki ve kişisel
açıdan kendilerini geliştirirken, sos-
yal programlarla günün yorgunluğunu
atma fırsatı buldu.