Page 24 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

24
Haber
EMÖT’ten12. Akademi-EM
Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği
Öğrenci Topluluğu (EMÖT)’nun bu yıl
“Kelebek Etkisi” ve “İçindeki Kasırgayı
Keşfet” konu başlıklarıyla düzenlediği
“12. Endüstri Mühendisliği Akademisi
(12. Akademi-EM)”, 24-25 Mart 2017
tarihlerinde Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşti.
Akademi-EM’in açılışında konuşan
EMÖT Başkanı Özhan Karabayrak, bu
yıl 21. yaşını kutlayan EMÖT’e böyle bir
etkinliği 12. kez düzenlemesinde destek
veren herkese teşekkür etti ve başarılı
bir etkinlik geçirilmesini diledi.
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
(MMF) Dekan Vekili Prof. Dr. Emin
Kahya, EMÖT’ün bugüne kadar çok
başarılı işler yaptığını belirterek, kuru-
luşundan bugüne kulüpte görev yapan
tüm öğrencilere ve kulüp danışman
hocalarına teşekkür etti. Prof. Dr. Emin
Kahya daha sonra MMF’nin tarihçesi,
akademik ve idari kadrosu, fiziki im-
kanları, fakültece düzenlenen etkinlik-
ler ve yürütülen projeler ve MÜDEK
akreditasyon çalışmaları hakkında kısa-
ca bilgiler verdi.
Öğrencilerden kendilerine ‘Mezun ol-
duğumda işverenin beni tercih etmesi
için hangi özelliklere sahibim?’ ve ‘Di-
ğerlerinden farkım ne?’ sorularını sor-
malarını isteyen Prof. Dr. Emin Kahya,
bu soruların cevabını bugünden arama-
ları halinde mezuniyetlerinden sonra
kısa sürede çalışma hayatına girme şan-
sını yakalayacaklarını ifade etti.
İyi bir mühendisin sertifikalar, takım
çalışmasına yatkın olmaya ve bir mü-
hendislik problemine çözüm getirecek
bitirme ödevi çalışmasına ihtiyacı ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Emin Kahya,
iyi mesleki ve sosyal ilişkilerin de ba-
şarılı olma yolunda kişiye önemli kat-
kılar sağlayacağını söyledi. 12. Akade-
mi-EM’in düzenlenmesine emeği geçen
herkese teşekkür eden Prof. Dr. Emin
Kahya, başarılı bir etkinlik geçirilmesini
dileyerek konuşmasını tamamladı.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Adnan Konuk, böyle uzun soluklu
bir etkinliğe imza attığı için EMÖT’ü
kutlayarak konuşmasına başladı.
Ülkemizin geleceğine yön verme açı-
sından en önemli çalışmaların stratejik
planlar olduğunu belirten Prof. Dr. Ad-
nan Konuk, ülkemizin kalkınmasında
nitelikli insan gücü ve güçlü toplumun