Page 23 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

23
Haber
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu “ Biz Ol-
mak” konulu konferans, İlahiyat Fakültesi
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Konferans, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve
Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Ejder Okumuş’un “Aristoteles, insan sos-
yal bir canlıdır diyor, insan ontolojisi biz
olmayı zorunlu kılıyor.” sözleriyle başla-
dı. Okumuş, “Konferansın sonunda ‘Biz’
olmalı mıyız, olmamalı mıyız ? buna siz
karar vereceksiniz.” dedi. Ardından, fel-
sefe ve din konularında “Biz” kavramını
açıkladı: “Felsefi anlamda biz olmak, insan
için zorunludur. İslam’da da insan doğası
gereği medenidir. Hayatı parçalıyoruz, Al-
lah’ı ve Resulü’nü seven herkesi kucakladı-
ğımız gibi ötekileştirmeden tüm insanlığı
kucaklamalıyız. Birbirini sevmek iman-
dır, insanı sevmek eylemi üzerinden biz
olabilmeliyiz. Biz olmak kendini bilmek,
kendini bilmek kendine gelmek demektir,
kendine gelmek biz olmak demektir.” diye-
rek diyalektik sürece de değindi.
Durkheim’dan Mevlana’ya, Yunan Felse-
fesi’nden Teoloji’ye kadar birçok konuya
değinen Okumuş, “Aynı hayatı paylaşıyo-
ruz, geçmişin birikimlerini kaybediyoruz.
Kendimiz olabilmeli ve yenileyerek iler-
lemeyi öğrenmeliyiz.” diyerek sözlerini
bitirdi.
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yusuf
Karataş, katılım belgelerini takdim etti ve
“İnşallah ‘Biz’ kavramının içini doldurabi-
liriz.” diyerek konferansı sonlandırdı.
Meltem Erçin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi IEEE
Öğrenci Kolu Kulübü tarafından düzenle-
nen “2 Günde Şirket-i Alem” isimli etkinlik
ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşti.
Birbirinden önemli şirketlerin bulunduğu
etkinlik ilk olarak Arçelik İnsan Kaynakları
yöneticisi Ali Orhan’ın konuşması ile başla-
dı. İş hayatında yararlı olabilecek konulara
değinen Ali Orhan, “Hayatta sahip olunan
değerlerinizin kıymetini bilerek yaşayın
sonrasında da daha iyisini isteyin.” dedi. Ge-
len soruları yanıtlayan Orhan, katılımcılara
teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
Ardından KYK Pazarlama Lideri Halil Ka-
rakulak salondaki yerini aldı. Etkinliğe ka-
tılan öğrencilere kariyer tavsiyeleri vererek
“Sevdiğiniz işi yapın, sabırlı ve çalışkan ol-
mayı hedefleriniz arasına koyun.” dedi
Daha sonra Tofaş Kalite Müdürü Alper Er-
soy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve ka-
tılımcılarına teşekkür ederek konuşmasına
başladı. Sektör hakkındaki bilgilerini öğren-
cilere aktaran Ersoy, gelen soruları içtenlikle
cevaplandırarak konuşmasını sonlandırdı.
Ardından G Pay kurucularından Hamza
Sönmez öğrencilere kariyerinde karşılaştığı
zorlukları ve bu zorluklardan yola çıkarak
şuanki durumuna nasıl geldiğini anlattı.
Sohbet havasında ilerleyen etkinlik karşılık-
lı soru cevap ile devam etti.
Konuşmayı devralan Ebay Rusya ve Çek
Cumhuriyeti MyHR Müdürü ve aynı za-
manda Gittigidiyor İnsan Kaynakları Baş-
kanı olan Murat Yüksel kariyerinde bulun-
duğu noktaya nasıl geldiğini anlattı. Murat
Yüksel “ Risk alın ve cesur olun. Başarıyı
beklemeyin ve sevdiğiniz işi yapın.” sözle-
riyle öğrencilere öğütler verdi. Katılan öğ-
rencilere teşekkürlerini sunarak konuşma-
sını sonlandırdı.
Ardından etkinlik 3 Durak kurucularından
İlker Vardarlı ile devam etti. Vardarlı Konuş-
masına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’n-
de olmaktan duyduğu mutluluğu dile geti-
rerek başladı. Yapılan işin severek yapılması
gerektiği vurgusunu yaparak hedeflerinden
bahseden İlker Vardarlı, geçmişten bugüne
iş hayatındaki başarılarını öğrencilere aktar-
dı. Gelen sorulara samimi cevaplarla karşı-
lık verdi. Etkinlik konuklara üniversitemiz
adına plaket takdimi ile son buldu.
Betül Karayel
Biz Olmak Kendini Bilmektir
İki Günde Şirket-i Alem