Page 19 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

19
Guguk Kuşu oyununu neden seçti-
niz ve nasıl hazırlandınız ?
-Guguk Kuşu özgürlük temalı bir
oyun ve insanları harekete geçirmeye
yönelik bir oyun. Biz de bunu, üni-
versite öğrencileri olarak işlemeye ve
anlatmaya değer bulduk. Oyun, Gu-
guk Kuşu romanından uyarlanmıştır.
Hazırlık sürecinde, oyundaki akıl
hastalarının rahatsızlıkları ile ilgili
araştırmalar da yaptık. Oyuncular,
rollere karakterin temel özellikle-
rinin dışında da kendilerinden bir
şeyler eklediler. Sahnenin anlatmak
istediğine göre doğaçlamalar yaptık.
Bunu yapmak bize metinde olmayan
espirileri kombinlemeyi ve yaratıcı-
lığımızı geliştirmeyi sağladı.
Oyun bittiğinde ve alkışlandığınız
andaki hislerini neler?
-Aylarca bir şey üzerine emek veriyo-
ruz ve bunu insanlara sergileyeğimiz
günü iple çekiyoruz. Oyunun biti-
minde, emeklerimizin karşılığını al-
dığımız an, seyircinin bizi alkışladığı
tam o an, klişe ama bence tüm klişe-
ler gibi doğru: O anı hiçbir şeye de-
ğişmezsiniz. O anda yaşadığınız duy-
gu satın alınamayacak kadar güzel
çünkü; emeğinizin karşılığının boşa
çıkmadığını insanların gözlerindeki
ışıkta görebiliyorsunuz. Kulisteyken
makyajımızı yaptığımız ve kostümü-
müzü giydiğimiz anda yaşadığımız
heyecan bizi diri tutuyor ve motive
ediyor.
Oyunlarınızı sadece üniversite için-
de mi sahneliyorsunuz ?
-Genel olarak üniversite içinde oy-
namaya özen gösteriyoruz. Üniver-
sitelerin festival ve bahar şenlikleri
kapsamındaki tiyatro etkinliklerine
katılım göstermeye çalışıyoruz.
Emeğimizin karşılığını bir iki oyunla
sınırlamak yerine ulaşabileceğimiz
her izleyiciyle oyunumuzu buluştu-
ruyoruz. Okulun rektörlüğüne bağlı
olduğumuz için, bunları gerekli izin-
leri aldığımız takdirde gerçekleşti-
rebiliyoruz. Bu yıl sadece Balıkesir
Üniversitesi’nin davetine katılabil-
dik. İlk kez Guguk Kuşu oyununa
özgü olarak 10’un üzerinde üniversi-
teden davet aldık.
Tiyatro dışında etkinlikleriniz olu-
yor mu ?
-Tiyatro kulübünü diğer kulüplerden
ayıran özellik aile olmaktır. Bu ailenin
oluşması için de samimiyet gerekli-
dir. Tiyatroda güven olmazsa iyi bir
oyun çıkarılamaz. Bu güveni sadece
tiyatro kapsamında sağlayamayaca-
ğımız için okul dışında da bir olmaya
özen gösteriyoruz ve eğlence üzerine
aktiviteler yapıyoruz. Özellikle oyun
sonunda kutlamalar yapıyoruz. Gele-
neksel yemek ve spor etkinliklerimiz
oluyor. Tiyatroyu bir sahne olarak
değil, bizim gibi bir yuva olarak gör-
menizi tavsiye ediyoruz
Röportaj :
Meltem Erçin – Ezgi Nur Narin
Röportaj