Page 20 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

Haber
ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın
düzenlemiş olduğu “Otizmde İşbirliği”
Paneli Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleşti.
Toplumsal Farkındalık Klubü olarak,
özel gereksinimli çocukların topluma
kazandırılması ve onların da bir birey
olduğunuunutmayarak“FARKINDAYIZ”
sloganıyla üniversitemizden başlayarak
tüm ülkede farkındalık yaratmayı
amaçladıklarını dile getirdiler.
Çıktıkları bu yolda başta en büyük
destekçileri olan rektörümüz Prof. Dr.
Hasan Gönen’e, sonrasında Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel
ve Doç. Dr. Macit Ayhan Melekoğlu’na
teşekkürlerini sundular.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan
panelde, ESOGÜ Tıp Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı Bölümü’nden Doç. Dr. Saniye
Fidan ilk sunumu gerçekleştirdi. Tepebaşı
Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni
Melike Doğan ve Özel Eğitim Bölümü
öğretim üyesi Yar. Doç. Mine Sönmez
Kartal da sunumlarını yaptılar.
“Otizm Nedir?” ve “Neden İşbirliği
Gerekli?” gibi konulara ağırlık veren
katılımcılar
Eğitsel
Değerlendirme
ve otizmin farklı dsiplinlerle olan
çalışmalarına da ayrıntılı olarak yer
verdiler.Sonuç olarak, otizmin ne olduğu,
nasıl bir tedavi yöntemi gerektirdiği ve
toplum olarak bize ne gibi bir sorumluluk
düştüğü anlatılarak herkesi “Farkındalık”
kazanmaya davet ettiler.
Dinleyicilerin sorularının cevaplanmasyla
panel sona erdi.
Meltem Erçin
Farkındayız!
20
Bir Doktorun Gözünde Hasta Kaybı Süreci
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Osmangazi Bilimsel Araştırma Top-
luluğu’nun düzenlediği “Hekim Gö-
züyle Hastayı Kaybetmek” başlıklı
konferans Prof. Dr. Necla Özdemir
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Konferans, ESOGÜ Acil Tıp Anabi-
lim Dalı’ndan Doç. Dr. Engin Öza-
kın’ın Solon alımlaması ile başladı:
Özakın, “Solon’a oğlunun ölümünde,
güçsüz ve yararsız göz yaşları dök-
menin doğru olmadığını söylemişler.
Solon; güçsüz ve yararsız oldukları
için, dökülmeleri daha iyi ya demiş”
sözlerini dile getirerek, amaçlarının
doktor ve hasta yakınları ilişkisin-
de en az yıkımla durumu bildirmek
ve en önemlisi bir doktor olarak
ölüm karşısında soğuk kanlı olma-
yı öğrenebilmek gerektiğini belirtti.
Ölüm
haberinin
bildirilmesin-
de sadece doktorun sorumlu ol-
duğunu söyleyen Özakın, en çok
çocuk hastaların kaybını dile ge-
tirmekte zorlandığını da ekledi.
Doktor adaylarına, ölüm süre-
cinde hastaya iyi olduğunu söy-
lemenin yanlış olmadığını aksine
tedavi edici bir yöntem olduğunu söy-
ledi ve birkaç deneyimini de anlattı.
Öğrencilerin teknik sorularını da alan
Özakın, hasta yakınlarının ölüm du-
rumuna alışma sürecindeki tepkilerini
de anlatarak konferansı sonlandırdı.
Meltem Erçin