Page 17 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

17
Haber
Ünlüoğlu ise sergi aracılığıyla çok
uzak toprakların renkli dünyasına
tanık olacaklarını belirtirken, Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi ola-
rak 2000 yılından bu yana Meksika
ile ortak bilimsel faaliyetler yürüt-
tüklerini ve 2014 yılında Meksika
Otonom Üniversitesi ile araştır-
macı değişim anlaşması imzala-
dıklarını söyledi. Serginin Üniver-
sitemizin Meksika ile halihazırdaki
bilimsel işbirliğine kültürel bir bo-
yut eklenmesine de vesile olacağını
belirten Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu,
fotoğraf sanatçısı Fernando Fran-
co’yu kutlayarak sözlerini tamam-
ladı. Konuşmaların ardından ser-
ginin açılışı yapıldı.