Page 16 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

16
Haber
Üniversitemiz Sanat Galerisi’nde Meksikalı
Fotoğraf Sanatçısı Fernando Franco’nun
Eserlerinden Oluşan Sergi Açıldı
Meksikalı fotoğraf sanatçısı Fer-
nando Franco’nun eserlerinden
oluşan “Ölümsüz Tanrılar Topra-
ğı” isimli sergi, Meksika’nın Anka-
ra Büyükelçiliği ve Rektörlüğümüz
işbirliğiyle 26 Ocak - 04 Mart 2017
tarihleri arasında Üniversitemiz
Sanat Galerisi’nde açıldı.
Serginin açılışında konuşan Mek-
sika’nın Ankara Büyükelçiliği’nden
Büyükelçi’yi temsilen etkinliğe ka-
tılmış olan Misyon Şefi Yardım-
cısı Alejandra Martinez, Meksika
ve Türkiye’nin coğrafi olarak uzak
ülkeler olmalarına karşın yaşam-
sal ve kültürel olarak pek çok or-
tak noktaları olduğunu belirtirken
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami-