Page 15 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

15
Haber
ESOGÜ’de Hasan Yıldız İle Kariyer Sohbetleri
ESOGÜ Radyo Televizyon Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Prof. Dr. Fazıl Tekin
Konferans Salonu’nda düzenlemiş oldu-
ğu “Gelecek Henüz Avuçlarınızda Kariyer
Sohbetleri ve İmza Günleri’’nde Yazar, Ya-
pımcı ve Yönetmen Hasan Yıldızı’ı ağırladı.
Hasan Yıldız, Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi Rektörüne, yöneticilere ve katılımcı-
lara teşekkür ederek konuşmasına başladı.
Ülkemizin geçirdiği zorlu ve üzücü dönem-
lerden bahseden Hasan Yıldız “Ben siyasetçi
değilim siyaset de yapmıyorum sadece duy-
gularımı paylaşıyorum. Bu günleri birlik ve
beraberlik içinde atlatabileceğimize, böyle
olduğumuz sürece çok büyük bir Türkiye
olacağımıza inanıyorum.’’ dedi. Etkinlik ka-
tılımcılarla karşılıklı sohbet halinde ilerler-
ken yaşadığı tecrübelerini samimi bir dille
anlatan Hasan Yıldız, kitabı yazma sürecin-
den de bahsetti. Kitabın her türlü konuyu
içinde barındırdığını ve kişisel gelişim ola-
rak insana çok şey katacağını söyledi. İmza
günü için 100 üniversite hedeflediğini belir-
ten Hasan Yıldız, ilk önce Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi’nde bulunmak istediğini
ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu
dile getirdi. Kendini gençlere adadığını ve
bunun için birçok faaliyete imza attığını
söyleyen Hasan Yıldız, ayrıca kadına şiddete
de vurgu yaptı. Katılımcılarla beraber “Ka-
dına Şiddete Hayır!” videosu çekerek şid-
detin her türlüsüne karşı olduğunu belirtti.
Ardından sözlerini tamamlayıp teşekkür
ederek katılımcıların kitaplarını ve katılım
belgelerini imzaladı.Etkinlik Kişisel Gelişim
Kulübü Başkanı Burak Dalgıç’ın Yazar, Ya-
pımcı ve Yönetmen Hasan Yıldız’a üniver-
sitemiz adına plaket takdimi ile son buldu.
Betül Karayel
Azerbaycan Ordusunun İlk Kadın Tabur Komutanından
“Türk Mitolojisi” Konferansı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü ve ESTÜDAM’ın ortaklaşa
düzenlediği Kültür ve Edebiyat sohbetle-
rinin konuğu, Prof. Dr. Hanım Halilova
oldu. Halilova “Türk Mitolojisi” konulu
konferansını Prof. Dr. Fazıl Tekin
Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.
Kendisini Azerbaycan Türk kadını ola-
rak tanımlayan Prof. Dr. Hanım Haliova
konuşmasına “Büyük önder Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün önünde baş eğiyorum.”
diyerek başladı. Konuşmasına Sovyetler-
le olan mücadelelerine değinerek devam
etti. “Sovyetlere karşı 19 yaşımda milli
liderimiz Ebulfeyz Elçibey ile mücade-
le veren ilk kadınımdır. Sovyetlere karşı
mücadele vermek kolay değildir. Bu yıl-
larda biz millet olarak başsız kaldık. Yani
sözde değil, özde aydınlarımız kalmadı.
Ama Türkiye bize bu zor anımızda des-
tek oldu.” dedi. Ayrıca Türkiye’nin jeo-
politik ve stratejik bağlamda önemli bir
Türk-İslam devleti olduğunu dile getirdi.
Azerbaycan ilk Tabur Kadın Komutanı
olan Halilova 1990’lı yıllarda Ruslarla
mücadelesinde Azerbaycan kadınlarına
Nene Hatun ruhunu aşıladığını, Türki-
ye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında
olduğunu ifade etti.
Son olarak Türk Mitolojisindeki ögeler-
den bahsetti. Türk’ün simgesinin “Boz-
kurt” olduğunu, Nevruz’un Türk’ün günü
ve Ergenekon’dan çıkışın günü olduğunu
ifade etti. Halilova sözlerine “Bizim için
Bozkurt Türkiye’dir, Tanrı Türk’ü koru-
sun.” diyerek son verdi.
Konuşmasının sonunda Prof. Dr. Hanım
Halilova’ya üniversitemizin anı plaketi
takdim edildi.