Page 14 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

14
Haber
Genç Dokunuşların Sanat Sergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat
ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’nın dü-
zenlemiş olduğu öğrenci sergisi yoğun bir
katılımla Sanat ve Tasarım Fakültesi Ser-
gi Salonu’nda gerçekleştirildi. 2. ve 3. sınıf
öğrencilerinin çalışmalarından oluşan ser-
ginin açılış konuşmasını Sanat ve Tasarım
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin
Erkaya yaptı. Erkaya, sergideki çalışmaları
takdir ettiğini dile getirerek emeği geçen
tüm öğrencilere teşekkür etti. Erkaya, öğ-
rencilere ve öğretmenlere başarılar diledi ve
sözü sergiyi koordine eden Doç. Dr. Müge
Selçuk Yardımcı’ya bıraktı. Yardımcı, “İn-
sanlar yürümeye emekleyerek başlarlar ve
biz de emekleyerek başarılarımızı buradan
geleneksel sergilere taşımak istiyoruz.” di-
yerek öğrencilere başarılar diledi. Sergiye
büyük bir ilgi duyan Vali Yardımcısı Ömer
Faruk Günay da öğrencilere “Artık; Sanat
ve Tasarım Fakültesi öğrencisi olarak değil
de, bir sanatçı ve tasarımcı olarak hayata
neler katabiliriz diyen, hayal eden bireyler
olarak devam etmelisiniz. Eminim ki yap-
tığınız işlerden keyif alacaksınız.” dedi. Ser-
gide resim yapan küçük bir kız çocuğunu
işaret ederek, ilk defa bir sergide canlı per-
formansla karşılaşıyoruz diyerek katılımcı-
ları güldürdü. Tipografi, dergi tasarımları,
masaüstü yayıncılık ve oyun kartı tasarım-
ları gibi birçok farklı çalışma içeren sergi,
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Erka-
ya’nın, Günay’a çiçek takdimiyle sona erdi.
MeltemErçin
Üniversitemiz Yeşilay Kulübü’nün dü-
zenlediği “Neden Tütün Mücadelesi”
konulu konferans, İlahiyat Fakültesi
Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Et-
kinliğin konuşmacıları Yeşilay Eski-
şehir İl Şube Başkanı Dr. Sıtkı Karaca
ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim
Kurulu Üyesi M.P. Tuğba Turgut idi.
Yeşilay’ın tanıtımıyla başlayan etkinlik,
Yeşilay Eskişehir İl Şube Başkanı Dr. Sıt-
kı Karaca’nın yaptığı açılış konuşmasıy-
la devam etti. Konuşmasında sigaranın
zararlarından bahseden Karaca, “İnsa-
noğlunun en büyük düşmanı sigaradır.”
dedi. Konuşmanın devamında sözü alan
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu
Üyesi M.P. Tuğba Turgut, “Neden Tütün
Mücadelesi” konulu sunumuyla ilk olarak
tütünün ortaya çıktığıyıllardan itibaren
dünyaya, çevreye ve insanlığa karşı olan
zararlarından bahsederken, “Ülkemizde
her yıl 100.000 vatandaşımız tütün kulla-
nımına bağlı nedenlerden dolayı hayatını
kaybetmektedir.” sözüyle ülkemizde siga-
ra yüzünden yaşanan kayıplara değindi.
Sunumunda ayrıca tütün endüstrisinin
kullandığı yöntemlere, sigara şirketlerinin
genç ve çocuklara uyguladığı propagan-
dalara yer verdi. Konuşmasının sonunda
özellikle vurguladığı “Bir kişinin hayatını
kurtarmak dünya’yı kurtarmak demektir.”
sözüyle tütün kullanımının zararlarına
karşı duyarlı olmamız gerektiğini ifade etti.
Büyük ilgi toplayan konferans, Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi Yeşi-
lay Kulüp Danışmanı Prof. Dr. Fat-
ma Sultan Kılıç’ın Sn. Tuğba Turgut’a
çiçek takdiminin ardından sona erdi.
Ezginur Narin
Yeşilay Kulübü’nden “Tütün Mücadelesi” Konferansı