Page 12 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

12
Haber
Kaliteli Endüstri Mühendisliği Günleri’nde
“Özdeğişim” Konusu İşlendi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi En-
düstri Mühendisliği Bölümü Öğrenci
Topluluğu EMÖT tarafından düzen-
lenen ‘’Kaliteli Endüstri Mühendisliği
Günleri’’ etkinliği ‘’Özdeğişim’’ konusu
ele alınarak gerçekleştirildi.
Bu yıl 11.si düzenlenen etkinliğin açı-
lış konuşmasını Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kahya
yaptı. Önemli isimlerin konuşmacı ola-
rak katıldığı etkinliğin açılışında üni-
versite bünyesinde yürütülen faaliyetler
hakkında geniş bilgiler verildi.
“Mutsuzluk yerine mutlu olmayı, nef-
ret yerine sevgiyi seçin.”
Etkinliğin konuşmacılarından Yaşam
Koçu ve Danışman Asuman Ataç kari-
yeri boyunca yaşadığı tecrübeleri payla-
şırken, öğrencilerin kendilerini iyi tanı-
maları gerektiğini ve mesleki seçimlerini
bu doğrultuda yapmalarının faydalı ola-
cağını belirtti. Sözlerini “Mutsuzluk ye-
rine mutlu olmayı, nefret yerine sevgiyi
seçin” diyerek tamamladı.
Mesleği Sevmek
‘’Kurumsallaşma’’ ve ‘’Kariyer Seçimi’’
konuları hakkında bilgilerini paylaşan
Hasan Baltalar soruları samimiyetle ya-
nıtladı. Yaptığı mesleği severek yapma-
nın önemini vurgulayan Baltalar başarılı
bir kariyerin mesleği sevmekten geçtiği-
ni dile getirerek sözlerini bitirdi.
Daha sonra söz alan ve ‘‘TEDx Reset
Felsefesi’’ hakkında bilgiler veren Zey-
nep Sarılar “Geçmişiniz deneyiminizdir,
geleceğiniz ise hayalinizdir ama bugü-
nünüz hediyenizdir.” diyerek öğrencilere
herşeyin hayalle başladığını ve hayallere
önem verip bunları gerçeğe dönüştür-
mek için mücadele edilmesi gerektiğini
vurguladı.
Altın Öğütler
‘‘Beyni Etkili Kullanma’’ başlığı altında
konuşmasına başlayan sosyolog, eğit-
men ve yaşam koçu Erdem Taşkınsu
zihnin etkili kullanılması konusunda
bilgilerini öğrencilere aktardı. “Geçmişe
bakarak geleceği şekillendiremezsiniz.”
sözleriyle hayatın ileriye dönük olduğu
vurgusunu yaptı. Ardından söz alan ya-
şam koçu Evrim Balıkçı kişisel gelişimin
düşünceden geçtiğini belirtti. ”Daha ka-
rarlı ve inançlı olursanız yaşam kaliteniz
artar.” diyerek tecrübelerini öğrencilerle
paylaştı. Unilever Şirketi İnsan Kaynak-
ları Direktörü Sema Kale konuşması-
na özgeçmişinden bahsederek başladı.
Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan
Sema Kale “Hedeflerimize ulaşmanın
yolu çalışmaktan geçer.” diyerek hayal
edilen hayatın çok çalışılarak kazanıla-
cağını belirtti. Geçmiş dönem mezunla-
rından Timur Öksüzler ve Hüseyin Ak-
dağ etkinlikte son söz alan konuşmacılar
olarak Osmangazi Üniversitesi’nde ol-
maktan mutluluk duyduklarını belirtip,
kariyerlerinde karşılaştıkları zorlulukları
anlattılar. Konuşmacılar tecrübelerini ve
öğütlerini öğrencilere aktararak oldukça
faydalı bir etkinliğin tamamlanmasını
sağladılar.
Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirilen etkinlikte farklı
alanlardan gelen konuşmacılara yoğun
ilgi gösterildi. Tüm konuşmacılar sözle-
rine teşekkür ederek başlayıp, Osmanga-
zi Üniversitesi’nde olmaktan duydukları
mutluluğu dile getirdiler. Konuşmacılara
üniversite adına çiçek ve Tema Vakfı Ba-
ğış Sertifikası verilerek 11. ‘‘Kaliteli En-
düstri Mühendisliği Günleri’’ etkinliği
tamamlandı.
Betül Karayel