Page 11 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

11
11
Haber
Üniversitemizde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı, Es-
kişehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği ve Eskişehir İl Sağlık Müdür-
lüğü’nün birlikte düzenlediği “14 Mart Tıp
Bayramı” etkinliği, Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşti. Etkinliğe Eskişehir
Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey de katıldı.
Etkinlikte Tıp Fakültesi öğrencileri adına
konuşan Adem Rıdvan Karaduman, böy-
le bir günde kürsüde olmanın gurur ve-
rici olduğunu belirtirken, tıp öğrencileri
olarak ulvi bir mesleği icra edeceklerinin
bilincinde olduklarını ve Üniversitemiz
Tıp Fakültesi’nde öğrenim görmenin mut-
luluğunu yaşadıklarını ifade etti. Topluma
faydalı ve yetkin birer hekim olarak ye-
tişmelerine emek veren tüm hocalarına
teşekkür eden Adem Rıdvan Karaduman,
tüm hekim ve sağlık çalışanlarının Tıp
Bayramı’nı kutladı.
Eskişehir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.
Babür Mimtaş, sağlık çalışanları olarak
güçlüklerin kendilerini yıldıramayacağını
belirtti ve milletimize hizmet sunmaktan
her zaman onur duyduklarını, bundan
sonra da aynı görev anlayışıyla çalışmaya
devam edeceklerini ifade etti. Dr. Babür
Mimtaş, insanı her şeyin üstünde tutarak
özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışan-
larının Tıp Bayramı’nı kutladı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan
Gönen, yaratılmışların en şereflisi olarak
hayatın merkezinde insanın bulunduğunu
belirtti ve hekimlerin insanların acıları-
nı dindiren, ağrılarını azaltan kutsal bir
mesleğin sahipleri olarak yoğun bir tem-
po içerisinde çalıştıklarını ve yoruldukla-
rı söyledi. Bu şartlar altında görev yapan
hekimlerin haklarının da hasta haklarının
korunduğu gibi korunması gerektiğini be-
lirten Prof. Dr. Hasan Gönen, toplumun
bilinçlendirilmesi ve hekimlere gösterilen
saygının korunması gerektiğini ifade etti.
Ülkemizde sağlık alanında ciddi mesafe-
lerin kat edildiğini ancak hayat dinamik
olduğu için insanoğlunun daha konforlu
bir ortamı arzu ettiğini belirten Prof. Dr.
Hasan Gönen, kendilerinin de bu ortamı
oluşturmak üzere çalıştıklarını söyledi.
Sorunların olduğunu ama bayramlarda
sevinçli ve güzel şeylerin konuşulması ge-
rektiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Gö-
nen, bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart
Tıp Bayramı’nı kutlarken, sağlık alanına
şimdiye kadar emeği geçmiş tüm sağlık
çalışanlarına da ayrıca teşekkür etti.
Konuşmaların ardından hekimlik mesle-
ğinde 40, 35 ve 30. yılını tamamlayan he-
kimlere teşekkür belgeleri takdim edildi.
Etkinliğin son bölümünde Tıp Fakültesi
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş
ile Prof. Dr. Koray Harmancı’nın modera-
törlüğünde ve emekli öğretim üyeleri Prof.
Dr. Bilgin Timuralp ile Prof. Dr. Gazi Öz-
demir’in konuşmacı olarak katılımlarıyla
“Hekim Olmak” konulu panel gerçekleşti.