Gen Polimorfizmi

Akademik Unvan:Prof. Dr.
İsim/ Soyisim:Hülyam KURT
Birim:Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Bölüm :Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilimdalı
Telefon:4596
E-Mesaj Adresi:hkurtayda@gmail.com
Akademik İlgi/Çalışma Alanları:Biyolojik örneklerden DNA, RNA izolasyon, dikey ve yatay jel elektroforezi (agaroz, PAGE, SDS-PAGE), conventional PCR, cDNA eldesi analizi, doğal bileşenlerin antioksidan savunma enzim aktivitelerinin tayini, antikanserojenik ve antibakteriyel anti-inflamatuar etkilerinin tayini vs.
----------------------------------------------------------------------------
Akademik Unvan:Prof. Dr.
İsim/ Soyisim:Didem TURGUT COŞAN
Birim:Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Bölüm :Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilimdalı
Telefon:4591
E-Mesaj Adresi:dcosan@gmail.com
Akademik İlgi/Çalışma Alanları:Glial ve diğer tümörler, metastaz, moleküler biyolojik araştırmalar, deney hayvanlarında hastalık modelleri, gen polimorfizmleri
----------------------------------------------------------------------------

Araştırmacı Bilgi Sistemi

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

16 Şubat 2024

HUZTAM'ın Çalışmaları | Prof. Dr. Melih Kuşhan