Education Commission

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

Eğitim ve öğretimle ilgili olarak Senato'da görüşülecek konular hakkında görüş hazırlayarak Senato'ya yardımcı olmak amacıyla oluşturulan bir alt komisyondur. Komisyon; Rektör tarafından görevlendirilen eğitim ve öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığı'nda, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri'nden veya yetki devri yaptıkları yardımcılarından ya da görevlendirdikleri öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Komisyonun Raportörlüğü ve Sekreteryası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.


İletişim:
0 222 239 37 50 / 5101
e-posta: ogrislsek@ogu.edu.tr

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

7 mars 2023

Depremin Psikolojik Etkileri |     Dr. Öğretim Üyesi Kerim Selvi