Akademik Veri Yönetim Sistemi AVESİS Kullanıma Açıldı

Publish Date: 4 December 2020 - Friday

Üniversitemizde yürütülen stratejik yönetim, akademik performans değerlendirme ve BAP Koordinasyon Biriminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında akademik etkinliklerin kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde envanterinin oluşturulması ve sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) kullanımına açılmıştır: https://avesis.ogu.edu.tr/

Üniversitemiz öğretim elemanlarının YÖKSİS sistemine girdikleri bilgilerden uyumlu olanlar ve Web of Science (WoS) veritabanında taranan yayınları üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütülmüş ve ilgili kayıtlar büyük oranda AVESİS’e aktarılmıştır. Ancak, bazı bilgilerin YÖKSİS sisteminde bulunmaması veya bazı veri alanlarının farklılık göstermesi nedeniyle araştırmacılarımızın AVESİS bilgilerini kontrol etmelerine ve varsa eksik bilgilerinin tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. WoS’tan üniversitemiz araştırmacılarının tüm yıllara ait kayıtlarının aktarılması ve Scopus veritabanı kayıtları ile eşleştirmeler yapılması süreçleri düzenli olarak devam etmekte olup, birkaç hafta içerisinde tüm yayın ve atıf verilerinin aktarılmasının tamamlanması beklenmektedir.

Bu süreçte öğretim elemanlarımızın da yayın kayıtlarını kontrol ederek varsa eksiklikleri sisteme eklemeleri, bundan sonraki süreçlerde sistemdeki kişisel bilgilerini güncel tutmaları önem arz etmektedir.

Bibliyofil play

Bibliyofil

3 May 2021

Son Yeniçeri | Doç. Dr. Ömür Dereci

  • Meşelik Kampüsü
  • Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4
  • 26040, Odunpazarı - ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)