Page 44 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

Dosya veya Dizin Bozuk ve Okunamaz
Durumda Hatasının Düzeltilmesi
Öncelikle bu iletinin hangi durumlar-
da alındığını bilmek, ileride bu tür hata
ile bir daha karşılaşmamız için gerekli
önlemin alınması açısından önemlidir.
1. Usb bellek veya taşınabilir disk-
lerin “Güvenli Kaldır” işlemi yapıl
maması nedeniyle işlemde bulunan
dosya ve dizinde bu tür uyarının alın
masına yol açmaktadır. Bu nedenle bil-
gisayarımıza bağladığımız cihazların
“Donanımı Güvenle Kaldır” işlemin-
den sonra çıkartılması gerekmektedir.
2. Disk birleştirme için Windows içe-
risinde araç bulunsa da farklı prog-
ramlar da disk birleştirme işlemini
yapabilmektedir. Disk birleştirme işle-
minin yarıda kesilmesi veya donanımın
doğrudan sistemden çıkarılması bu
tür hatalara yol açmaktadır. Disk bir-
leştirme işleminin bilgisayarın kulla-
nılmadığı saatlerde yapılması bilgile-
rimizin güvenliği açısından gereklidir.
Gelelim“dosyaveyadizinbozukveokuna-
maz durumda” hatasının giderilmesine…
Başlat – Çal ışt ır – cmd i le
Dos
Penceres ini
aça l ım.
” chkdsk /r x: ” komutunu verelim.
Burada x sürücümüzün adıdır. Ör-
neğin belleğimizi taktığımızda F adı-
nı alıyorsa Dos Penceresinden ” ch-
kdks /r f: ” komutunu vermeliyiz.
Bu işlemin belleğin kapasitesine bağlı ola-
rak saatlerce süreceği dikkate alındığında
bu işlemin gece yapılması daha uygundur.
SanDisk’ten Yeni Kablosuz Flash Bellek!
SanDisk’in yeni kablosuz SanDisk Conne-
ct Wireless Stick flash sürücüsü, daha fazla
kapasite ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi
ile cihazlar arasında fotoğraf ve video ak-
tarımını daha esnek ve kolay hale getiriyor.
Flash depolama çözümleri alanında
dünya lideri olan SanDisk Corporati-
on, tanıttığı yeni kablosuz mobil flash
sürücüsü SanDisk Connect Wireless
Stick ile mobil depolama portföyünü ge-
nişletti. Yeni sürücü mobil cihazlar ile
bilgisayarlar arasında fotoğraf ve video
aktarımını, paylaşımını ve bu içerikle-
re erişimi oldukça kolaylaştırıyor. Ödül
sahibi SanDisk Connect Wireless ailesi
içerisinde yer alan SanDisk Connect Wi-
reless Stick 128 GB’ye varan yüksek ka-
pasitesi, göz alıcı kompakt tasarımı ve
uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
SanDisk Connect Wireless Stick ile kul-
lanıcılar Wi-Fi özelliği olan cihazlarında
bulunan fotoğraf, video ve diğer dosyala-
rına kolaylıkla ulaşabildiği gibi bu içerik-
leri özgürce depolayabiliyor. Kullanıcılar,
yüksek kalitede fotoğraf ve Full HD video
çekimi gibi özelliklere ilgi göstermeye
devam ederken SanDisk’in yeni kablosuz
depolama aracı kullanıcıların buna paralel
artan depolama ihtiyaçlarını uygun fiyata
karşılamak üzere tasarlandı. 128 GB’ye
varan kapasite, kullanıcılara mobil depo-
lama alanlarını iki katına çıkarma imkâ-
nı sunarken daha fazla esneklik sunuyor.
Birden Çok Cihaza Bağlantısız Paylaşım
SanDisk Connect Wireless Stick akıllı te-
lefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda
çalışıyor. İster çantada ister cepte olsun bu
yeni sürücü ile tek seferde üç mobil cihaz-
daki medya içeriklere bağlantısız ulaşıla-
biliyor, büyük dosyalar transfer edilebili-
yor, fotoğraf ve videolar depolanabiliyor,
HD videolar izlenebiliyor, müzikler dinle-
nebiliyor. SanDisk Connect Wireless Stick
tek seferlik bir şarj ile 4,5 saate kadar yayın
akışına imkanveriyor. USBbağlantısı ile de
kullanıcılar anında içeriklerini bilgisayara
depolayabiliyor ya da transfer edebiliyor.
SanDisk Connect Wireless Stick, kullanı-
cıların içeriklerini diledikleri yerde dile-
dikleri zaman kontrol etmelerini sağlıyor.
Kusursuz
Uygulama
Deneyimi
SanDisk Connect uygulaması ile gelen
SanDisk Connect Wireless Stick böylece
kullanıcıların iOS ve Android™ cihazlar,
Fire tabletler, Mac ve PC’ler de dahil en
çok tercih ettikleri cihazlar arasındaki
içerik yönetimini, neredeyse çaba har-
camayarak gerçekleştirmelerini sağlıyor.
Ayrıca tüm bu içerik yönetimi parola
korumalı Wi-Fi bağlantı üzerinden ger-
çekleştiriliyor. App Store, Google Play™
Store ve Amazon Appstore for Android
mağazalarından indirilebilen uygulama,
fotoğraf ve videoları kamera dosyasın-
dan sürücüye otomatik yedekleme gibi
diğer özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Kaynak:https://www.chip.com.tr/haber/sandiskten-ye-
ni-kablosuz-flash-bellek_57521.html
Bilişim İletişim
Yrd. Doç. Dr. Ünal Özelmas
44