Page 43 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nin
düzenlemiş olduğu “Tanpınar’dan
Kalan” Kültür ve Edebiyat Sohbet-
leri Konferansı Prof. Dr. Fazıl Tekin
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Prof. Dr. İbrahim Şahin, Tanpınar
ile ilgili çalışmalarından bahsede-
rek konferansı başlattı. İlk ele aldı-
ğı konu, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
kişiliği ve hayatı oldu. Şahin, bunun
nedenini şu sözlerle açıkladı: “Eser
ile hayat arasında mutlak bir ilişki
olması lazımdır. Eser, hayatı ve yaza-
rın mizacını yansıtır. Eğer eseri eli-
nize almadan önce yazarın hayatını
okursanız eseri daha iyi yakalarsınız.”
“Hayatı boyunca değişken bir adam
olan Tanpınar’ın eserlerindeki başkah-
ramanın kendisini suçlu hissetmesi as-
lında Tanpınar’ın hayattaki uyumsuz-
luğunun sebebidir.” diye devam etti.
Prof. Dr. İbrahim Şahin için, Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın tüm eserlerini, ka-
ramalarını, fotoğraflarını ve hayatını
adeta bir kuyumcu gibi yeniden tek tek
işleyerek günümüz edebiyatı için bir
hediye sunmuştur denilebilir. Şahin,
bu konuyla ilgili “Tanpınar’da insan-
lığımızı buluruz, insanlık da kendini
bulur.” diye belirtirken, Tanpınar için
“Deve dişi gibi isim” benzetmesini yap-
tı ve Tanpınar’ın başlı başına bir ede-
biyatı olduğuna vurgu yapmak istedi.
Toplumsal ruh açısından nostaljiyi öz-
leyen yeni bir nesil mevcut. Şahin de,
bu yeni neslin Tanpınar ve dönemi ka-
dar hassas eserler vermesi temennisini
diledi. Konferans, katılımcıların soru-
larının cevaplandırılmasıyla sona erdi.
Meltem Erçin
ESOGÜ’de Kültür Ve Edebiyat Sohbetleri:
‘‘Tanpınar’dan Kalan’’
43
Haber