Page 3 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

Üniversitemizde gerçekleşen akademik, sosyal ve kültürel alanlardaki etkinlik-
lerimizle, sanayi kuruluşları ile yaptığımız ortaklıklarla sadece üniversitemize
değil şehrimize ve bölgemize ve ilimize de hizmet vermeye devam etmekteyiz.
Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile “Savunma Sanayii için
Araştırmacı Yetiştirme Programı” (SAYP) protokolünü imzaladık. Savunma sa-
nayi şirketleri ile üniversitemiz arasındaki bilgi transferini daha sistematik hale
getirmeyi amaçladığımız bu protokolle Savunma sanayi tarafından, üniversite-
mizde yapılan lisansüstü tezlerin, şirketlerde Ar-Ge ihtiyaçlarına göre yönlen-
dirilmesi ve aynı zamanda Lisansüstü eğitim alan öğrencilerimizin, bu şirketler
tarafından sağlanan imkanlarla da savunma alanında nitelikli Ar-Ge elemanı
olarak yetiştirilmesi ve istihdamı söz konusudur. Bu sayede üniversitemizin bil-
gi birikimini, sanayinin dinamizmi ve kamu destekleriyle buluşturarak ülkemi-
zin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağımız için de son derece gururluyum.
Diğer yandan şu sıralar en önemli sağlık yatırımımız olan Diş Hekimliği Fa-
kültemizin bünyesinde kurulan ve inşaatı halen devam eden diş hastanemiz,
gerek fiziksel kapasitesi gerekse son teknolojik donanımıyla yapımı tamamlan-
dığında, şehrimizde ve bölgemizdeki en büyük diş hastanesi olacak. Sağlık, Uy-
gulama ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde hizmet vermek üzere inşaatına
devam edilen Prof. Dr. Esat ERENOĞLU Yoğun Bakım Hastanesi ise tıpkı Diş
Hastanemiz gibi Eskişehir’in yanı sıra bölge illerden de gelecek olan hatta tüm
Türkiye’den yoğun bakım hastalarının takip edilebileceği ve bölgemizdeki ihti-
yacın karşılanacağı ciddi bir sağlık hizmeti sunacak.
Öğrencilerimizin üniversite hayatları boyunca mesleki ve kişisel gelişimlerine
en iyi şekilde katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrenci-
lerimizin spor müsabakalarından, mezuniyet törenlerine, konser ve şenliklere
kadar birçok etkinliği gerçekleştirebilecekleri ESOGÜ Stadyumunu da hizmete
açmış bulunmaktayız. Bununla birlikte yakın zamanda faaliyete başlayan, yurt
içi ve yurt dışından akademik etkinlikler için şehrimize gelen misafirlerimizi
ağırladığımız Turizm Fakültemizin Eğitim ve Uygulama Oteli hem öğrencileri-
mize kazandırdığı pratik eğitim, hem de Eskişehir’imizin turizmine verdiğimiz
hizmetten dolayı mutluyum. Üniversitemizde birlikte başardığımız bu yenilik-
ler sayesinde hem şehrine hem de bölgesine hizmet üreten tüm yeniliklerin ha-
yırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Önsöz
Maziden geleceğe, bilgiden değere...
Prof. Dr. Hasan GÖNEN
Rektör