2023 Vizyonunda Üniversitelerin Merkezi Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı Üniversitemizde Başladı

8 Eylül 2022 - Perşembe

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARUM)’nin düzenlediği “2023 Vizyonunda Üniversitelerin Merkezi Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı” ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. Çalıştay açılışı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Araştırma Geliştirme ve Yenilik Daire Başkanı Aycan Yüksel, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz’ın da katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

 

İki gün sürecek çalıştayın açılış oturumunda konuşan ARUM Müdürü Prof. Dr. Onur Koyuncu, merkezi araştırma laboratuvarları ve araştırma merkezlerinin özellikle temel bilimler, mühendislik ve sağlık bilimleri gibi disiplinlerde bilimsel çalışmaların odağında bulunduğunu ve ülkemizin 2023 bilim hedeflerine ulaşma sürecinde en önemli basamaklardan biri olduğunu kaydetti. Çalıştayda kamunun ilgili kuruluşlarını, sanayi ve özel sektör temsilcilerini, üniversitelerin ilgili birimlerini bir araya getirerek bilimsel Ar-Ge süreçlerinde ortak bir zemin oluşturulmasının amaçlandığını belirten Prof. Dr. Onur Koyuncu, çalıştayda araştırma merkezlerinin güncel durumunun tespit edileceğini, mevcut durumun evrensel ölçek ile kıyaslanacağını; yakın, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenebileceğini, mevcut ve olası sorunlar ile çözüm önerilerinin tartışılacağını ve yeni iş birliklerinin sağlanacağını ifade etti. Prof. Dr. Koyuncu böylece ülkemizdeki Ar-Ge zincirinin bir bütün olarak değerlendirilme ortamının oluşturularak, ülkemizin 2023 bilim hedeflerine ulaşma yolunda katkı verileceğini söyledi.

 

ESOGÜ Rektörü ve Çalıştay Onursal Başkanı Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ’nün araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak beyin gücünü artırma, altyapı yatırımları, finansal kaynaklar oluşturma, sanayi iş birlikleri, donanım zenginleştirilmesi ve diğer tüm gereksinimler bakımından gelişmesini sürdürdüğünü kaydetti. Fen, mühendislik, sağlık, tıp, eczacılık ve benzeri alanlardaki bilimsel çalışmaların odağında bulunan merkezi laboratuvarların bilim hedeflerine ulaşmada önemli rol oynayan temel aktörler arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Kamil Çolak, araştırma merkezleri ve merkezi laboratuvarlardaki cihaz, donanım, altyapı, teknoloji ve insan gücünün ülkemizdeki bilim, sanayi ve ekonominin gelişmesine destek sunan ana unsurlar arasında yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Çolak,  ESOGÜ’nün bünyesinde bulunan ileri bilimsel ve stratejik araştırma laboratuvarları, araştırma ve uygulama merkezleri ve benzer birimlerin arasında koordinasyon sağlayarak, Ar-Ge imkânlarını etkin ve ortak kullanıma açarak; temel, uygulamalı ve disiplinlerarası bilimsel araştırma çalışmalarına destek sağlayıp özel stratejik projelerle yeni Ar-Ge alanları oluşturarak, laboratuvarları sürekli teknolojik gelişmeler ışığında güncelleyip proje yürütme potansiyelini ve katma değer sağlayan çıktılarını artırarak, tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde sektörün taleplerine cevap vererek sorunların çözümüne yönelik test, analiz ve ölçüm hizmetleri ile katkı sağlayarak üretken ve nitelikli bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti. ESOGÜ ARUM’un bünyesinde bulundurduğu gelişmiş cihazları ve yetkin personeli ile birçok farklı birimde nitelikli test ve analiz hizmetleri verdiğini, ayrıca hücre kültürü laboratuvarı ile de ilgili araştırmacılara hizmet ve altyapı imkânı sunduğunu belirten Prof. Dr. Çolak, ARUM’un yıllık cirosunun yaklaşık 1,5 milyon TL olduğunu, bugünkü yatırım değerinin ise yaklaşık 100 milyon TL olduğunu ifade etti. Etkinliğe katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Kamil Çolak, başarılı bir çalıştay geçirilmesini diledi.       

 

     

Açılışın ardından çalıştayın ilk gününde “Sektörler ve Kamu Yatırımları GM-Üniversite İşbirliklerinde Merkezi Araştırma Laboratuvarlarına Güncel Destek Çalışmaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Ar-Ge Çerçevesinde Üniversite-Sanayi İşbirlikleri, Beklentiler, Sorunlar ve Önerileri”, “Eskişehir’deki Üniversite-KOSGEB İşbirliklerindeki Ar-Ge Süreçleri, Beklentiler, Sorunlar ve Öneriler”, “TUBİTAK-Üniversite İşbirliklerinde Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Destek Süreçleri, Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Üniversite İşbirliklerinde Ar-Ge ve Tasarım Süreçleri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Üniversitelerdeki Merkezi Araştırma Laboratuvarının Akreditasyonu ve Sürdürebilirliği”, “LABSİS’in Tanıtımı”, “Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Merkezi Araştırma Laboratuvarlarında Güncel Durum Örneği: SAM”, “Avrupa’da ve Dünyada Merkezi Laboraturvarların Statüleri ve Özellikleri”, “Araştırma Merkezlerindeki Güncel Durumun Tespiti: Çukurova Örneği” başlıklı oturumlar ve “Araştırma Merkezlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı panel gerçeleşti.

 

Çalıştayın ikinci gününde ise “Araştırma Merkezlerindeki Güncel Durumun Tespiti: Mersin Örneği”, “Araştırma Merkezlerindeki Güncel Durumun Tespiti: Kars Örneği”, “Araştırma Merkezlerindeki Güncel Durumun Tespiti: Manisa Örneği”, “Araştırma Merkezlerindeki Güncel Durumun Tespiti: Selçuk Üniversitesi Örneği”, “Kültür Varlıklarının Korunması Üzerine Yapılan Ar-Ge Çalışmaları ve Bunların Sanayi İle Olan İşbirlikleri”, “Araştırma Merkezlerinde Verilen Eğitimlerin Sertifikalandırılması”, “Araştırma Merkezlerine Sunulan Ürün ve Destek Portföyü: Hitachi”, “Araştırma Merkezlerindeki Digital İşletim Süreçlerine Bir Örnek: ARUMSİS”, “Araştırma Merkezlerine Sunulan Ürün ve Destek Portföyü: Atomika”, “Araştırma Merkezlerine Sunulan Ürün ve Destek Portföyü: Zeiss” ve “Araştırma Merkezlerine Sunulan Ürün ve Destek Portföyü: Mikrotest” başlıklı oturumlar yer alıyor.  

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

19 Nisan 2024

Başarılı Projeler İçin İpuçları | Öğr. Gör. Dr. Elif Kara