ESOGÜ’lü 20 öğrenciye TÜBİTAK Desteği

12 mai 2021 - mercredi

‘Sürdürülebilir Gelişim’ hedefi ile çalışan Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde proje bazlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Lisans eğitimi gören 20 öğrenci, danışman öğretim üyeleri ile projelendirdikleri araştırmaları kapsamında “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” tarafından desteklenmeye layık görüldü. Mühendislik Mimarlık Fakültesinden 17, Fen Edebiyat Fakültesinden 2, Tıp Fakültesinden de 1 öğrenci, kariyerleri için önemli fırsat niteliği taşıyan TÜBİTAK desteği ile araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği elde edecek.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak pandemi döneminde çalışmalarına ara vermeyen öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederken öğrencilere geleceklerini inşa etmede önemli imkânlar tanıyan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a da teşekkürlerini iletti. Öğrencileri çok yönlü, alanlarında uzman bireyler olarak mezun etmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Şenocak, toplumun gereksinimlerini esas alan, üreten Türkiye için çalıştıklarını, öğrencilerden daha büyük başarılara imza atmalarını beklediğini ifade etti.    

 

Öğrenci

Danışman Öğretim Ü.

Öğrencinin Fakültesi

Öğrencinin Bölümü

Proje Adı

N. Şimşekatan

F. Çalışkan

Fen

Edebiyat F.

Biyoloji

Androctonus Crassicauda Akrep Türü Venomunda İntraspesifik Varyasyonunun Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması

İ. Atal

F. Çalışkan

Fen

Edebiyat F.

Biyoloji

Androctonus Crassicauda Türü Akrep Venomunun Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi İle İncelenmesi ve Türler Arası Varyasyonun Araştırılması

B. C. Çakır

E. Ulupınar

Tıp F.

Anatomi ABD

Viral Aracılıklı Gen Aktarımı Yöntemiyle TDP-43 Aşırı Ekspresyonu Oluşturulan Sıçanlarda Bilişsel İşlevlerin ve Hipokampal Değişikliklerin İncelenmesi

A. Doğan

E. Aydın

M. Kayalı

S. Konca

B. Altınbay

B. Gülmezoğlu

Mühendislik Mimarlık F.

Elektrik-Elektronik Müh.

Fan Motor Kontrol Sistemi

E. A. Şahin

S. Bozkurt

M. Cankı

A. Bulut

O. Çolak

B. Gülmezoğlu

Mühendislik Mimarlık F.

Elektrik-Elektronik Müh.

Plaka Tanıma Sistemi Uygulaması

M. D. Durmaz

A. Aşkın

Mühendislik Mimarlık F.

Kimya Müh.

Elektrokoagülasyon ile Atık Sudan Nikel Giderimi ve Atık Çamurun Bir Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması İle Değerlendirilmesi

B.Oruç

E.Özpoğda

S.Gündoğdu

M.Yerlikaya

N. Öztürk

Mühendislik Mimarlık F.

Kimya Müh.

Sentetik Tekstil Atıksuyundan Remazol Black B Boyarmaddesinin Hibrit Sistemle Giderimi

H. A. Uzel

A. Gürcü

R. A. Arapoğlu

Mühendislik Mimarlık F.

Endüstri Müh.

Yaş Pasta Dayanım Süresini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

 

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

28 mars 2023

Diş Hekimliğinde Yapay Zekâ Uygulamaları | Doç. Dr. Elif Bilgir