COVID-19 Salgınına Yönelik Değerlendirme Anketi

Date de publication: 21 décembre 2020 - lundi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen “COVID-19 Salgınına Yönelik Bilgi Düzeyi, Risk Algısı, Koruyucu Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma kapsamında düzenlenen anket linktedir: https://forms.gle/FWg1vuTieYRmTtxm7

Bu anket formu aracılığıyla gerçekleştirilecek çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personellerinin COVID-19 önlemleri ile ilgili risk algılarının, tutum ve davranışlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, COVID-19 ile mücadelede karar vericiler/politika oluşturuculara yol gösterecek kapsamlı bir araç olması bakımından kritik rol oynayacaktır. Araştırmanın COVID-19 önlemlerinin uygulanması ve sağlık/risk iletişimi alanlarında yol gösterici olması nedeniyle özellikle kurumsal düzeyde de faydası olacaktır. Yanıtlarınız bilimsel bilginin oluşturulması için kullanılacaktır. Uygun internet bağlantısının olduğu bir ortamda ankat formunun doldurulması yaklaşık 15 dakika sürecektir.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığı

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

22 octobre 2021

Tıp Eğitiminde Kadavra Bağışının Önemi | Prof. Dr. Emel Ulupınar 

  • Meşelik Kampüsü
  • Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4
  • 26040, Odunpazarı - ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)