Karbonatlı Cevherlerin Biyoflotasyonuna Patent

Date de publication: 2 février 2023 - jeudi

Üniversitemiz Maden Mühendisliği, Biyoloji ve Çevre Koruma ve Kontrol Bölümlerinde görev yapan Prof. Dr. Sabiha Koca, Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Doç. Dr. Derya Öz Aksoy, Doç. Dr. Pınar Aytar Çelik ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Koca’dan oluşan araştırma ekibi karbonatlı cevherlerin biyoflotasyonu yöntemine patent aldı. Biyoflotasyon, düşük tenörlü madenlerin zenginleştirilmesinde en önemli proseslerden biri olan flotasyon yöntemi açısından çevre dostu ve yenilikçiliğiyle öne çıkmaktadır. Bu buluş, kalsit/manyezit gibi karbonatlı cevherlerin zenginleştirilmesinde, biyolojik bir reaktif olan “sürfaktin”in toplayıcı olarak kullanıldığı biyoflotasyon uygulanması ile daha verimli ve ekonomik olabilecek alternatif bir yöntem sunmaktadır. Biyoteknoloji, cevher zenginleştirme ve flotasyon reaktifi üreten araştırmacıların ve firmaların, ayrıca karbonatlı cevher flotasyonu yapan işletmelerin kullanımına sunulan yöntemin uluslararası çapta patent süreci devam etmektedir.

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 mai 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak