Reşadiye (Tokat) Yöresi Bentonitlerin Oluşumu

8 April 2021 - Thursday

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selahattin Kadir ve Doç. Dr. Hülya Erkoyun’un yazarları arasında bulunduğu “Mineralogy, geochemistry, and genesis of bentonites in Upper Cretaceous pyroclastics of the Bereketli member of the Reşadiye Formation, Reşadiye (Tokat), Turkey” başlıklı makale Applied Clay Science dergisinde yayınlandı.

Prof. Dr. Selahattin Kadir tarafından yürütülen ve ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen çalışmada ayrıca, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Georgia State Üniversitesi’nden (ABD) araştırmacılar da görev aldı.

Yayımlanan makale Reşadiye (Tokat) bentonit yataklarının; Karadeniz Dağ Kuşağı’nın oluşumu ile sonuçlanan Alpin orojenezinin erken döneminde (günümüzden yaklaşık 80 milyon yıl önce) Tetis Okyanusu’nun kapanması sırasında meydana gelen yitim volkanizması sonucunda, deniz tabanında biriken volkan küllerinin deniz suyu etkisi ile ayrışmaları sonucu meydana geldiğini ortaya koymuştur.

Tektonik olarak aktif kıta-kenarının yakınındaki volkanik birimler içerisinde yer alan Reşadiye (Tokat) bentonit oluşumlarının mineralojik, jeokimyasal özelliklerinin incelendiği ve kökeninin belirlendiği bu çalışmada bentonit oluşumu ile ilişkili jeolojik süreçlerin anlaşılması konusunda önemli bulgular elde edilmiştir.

Sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı kimya, elektrik, seramik, kozmetik, sondaj, döküm sanayii ve inşaat sektörlerinde, medikal uygulamalarda ve ilaç endüstrisinde kullanılan, ekonomik değeri yüksek bir endüstriyel hammadde olan bentonit ile ilgili yapılan bu çalışma, yeni rezervlerin bulunmasına ışık tutarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak veriler de sunmaktadır.

Makaleye erişim için: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016913172100048X

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

7 March 2023

Depremin Psikolojik Etkileri |     Dr. Öğretim Üyesi Kerim Selvi