OrthoMTA ve RetroMTA'nın Radyopasite Ölçümü ve Spektroskopik Karakterizasyonu

8 February 2021 - Monday

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bölümü Başkanı ve öğretim üyesi Doç. Dr. Ekim Onur Orhan’ın başlıca yazar olduğu ‘Radiopacity quantification and spectroscopic characterization of OrthoMTA and RetroMTA’ dergisinde yayınlandı.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi Doç. Dr. Ekim Onur ORHAN’ın başlıca yazar olduğu araştırma ekibinin [WOS] SCI-E Q1 sınıfta yer alan ‘Microscopy Research and Technique’ dergisinde yayınlanan ‘Radiopacity quantification and spectroscopic characterization of OrthoMTA and RetroMTA’ başlıklı makalesinde çağdaş endodontik tedavilerinde kullanıma geçen yeni biyoaktif hidrolik kalsiyum silikat malzemelerin bazı fiziksel özellikleri ve içeriği literatürde ilk kez değerlendirilmiştir.

Doç.Dr. Ekim Onur Orhan tarafından ders dönemindeki Endodonti Anabilim Dalında görev yapan araştırma görevlilerine verilen uzmanlık teorik dersi (UTED) kapsamında tasarlanan araştırmada, Arş.Gör.Dt. Emine Zeynep Bal, Arş.Gör.Dt. Zeliha Danacı, Arş.Gör.Dt. Fidan Babayeva ve Arş.Gör.Dt. Eren Orhan aktif olarak yer almıştır.

Araştırmacılar, hipotezlerini ticari ürünleri ve referans molekülleri karşılaştırarak test etmiş ve sonuçlarını rapor etmiştir. Yazarlar arasında yer alan ve ESOGÜ-ARUM bünyesinde görev yapan Öğr. Gör. Berk Can Yücel, sofistike analitik enstrümanlar olan FE-SEM topografik analizi ve X-ışını kırınım spektroskopisi operatörü olarak görev yapmıştır. Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Irmak, güncel analitik yöntemler ile bu çalışma kapsamında elde edilen X-ışını görüntü verilerini analiz etmiş bu sayede, gözlemci kaynaklı olası hata ve yanlılık önlenerek her bir veri standart olarak analiz edilebilmiştir.

Sonuç olarak, çok merkezli yürütülen ortak çalışmada yer alan uzmanlar tarafından test edilen biyoaktif hidrolik kalsiyum silikat malzemelerin bazı karakteristik özellikleri ortaya konulmuştur. Bu sonuçlarının gelecek karşılaştırmalı çalışmalar için bir referans niteliğinde olduğu da çalışmada ayrıca ifade edilmiştir.

Makaleye erişim için: https://doi.org/10.1002/jemt.23682

 

 

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

7 March 2023

Depremin Psikolojik Etkileri |     Dr. Öğretim Üyesi Kerim Selvi