Temaslı Takibi ve Covid-19 İlişkisi

3 February 2021 - Wednesday

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abdullah YALAMAN’ın yazarları arasında bulunduğu “Cross-country evidence on the association between contact tracing and COVID-19 case fatality rates” başlıklı makale Scientific Reports dergisinde yayınlandı.

COVİD-19 bağlantılı ölüm oranları ülkeler arası büyük farklılıklar göstermektedir. Temaslı takibiyle ilgili de ülkelerin pandeminin farklı dönemlerde farklı politikalar benimsedikleri gözlemlenmektedir. Örneğin Danimarka pandeminin başında temaslı takip politikası uygulamazken, Estonya sınırlı temaslı takip politikası uygulamakta, Slovenya ise pandeminin başından itibaren kapsamlı temaslı takip politikası uygulamaktadır.  Bu kapsamda bu çalışmada COVİD-19 ilişkili ölüm oranları ile temaslı takip politikası arasındaki ilişki incelenmektedir.

138 ülke verisinin panel veri yöntemi kullanılarak analiz edildiği çalışmada toplam test sayısı, sağlık sistemi kapasitesi, ülke karakteristikleri, ekonomik faktörler kontrol edildikten sonra daha kapsamlı temaslı takibi yöntemi uygulayan ülkelerde COVİD-19 ilişkili ölüm oranlarının daha az olduğu gösterilmektedir. Çalışmanın bu temel bulgusunun farklı ölüm oranı ve uç değer alan ülkelerin (outlier) analize dâhil edilip edilmemesine göre de farklılık göstermediği gösterilmektedir.  

Makaleye erişim için: Scientific Reports 2021

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

28 March 2023

Diş Hekimliğinde Yapay Zekâ Uygulamaları | Doç. Dr. Elif Bilgir